InnoWWide – Uusi tuki-instrumentti pk-yritysten kansainvälistymiseen

InnoWWide – Uusi tuki-instrumentti pk-yritysten kansainvälistymiseen

Käsittelimme aikaisemmassa Tukiviidakon artikkelissa yritystukia, jotka on suunnattu kehittyville markkinoille lähteville yrityksille. Tänä vuonna EU:n Horizon 2020-puiteohjelmassa on lanseerattu uusi rahoitustuote, jonka avulla kannustetaan eurooppalaisia pk-yrityksiä muodostamaan strategisia kumppanuuksia Euroopan ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Uusi instrumentti kulkee nimellä InnoWWide, ja sen tavoitteena…

Uusi Eurostars haku hankkeille Ruotsiin ja Etelä-Koreaan

Uusi Eurostars haku hankkeille Ruotsiin ja Etelä-Koreaan

Eurostars rahoitus tukee tutkimus- ja kehitystyöhön panostavia pk-yrityksiä. Rahoitusohjelma on ollut käynnissä vuodesta 2007 alkaen, ja se tukee kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja innovaatioprojekteja, jotka voidaan kaupallistaa nopeasti. Koska ohjelma korostaa yhteistyötä, on hakijan oltava vähintään kahden eri Eurostars-maasta tulevan yrityksen muodostama konsortio. Tämän…

2018 SME-instrumentti – Tilastojen takaa

2018 SME-instrumentti – Tilastojen takaa

Käsittelimme aiemmin Horizon 2020 SME-instrumentin hakemusten uusimpia läpimenoprosentteja. Tilastojen mukaan rahoitusta hakevien pk-yritysten kannattaa hakea ensin ohjelmaan ykkösvaiheeseen – eikä siis suoraan kakkosvaiheeseen. Huomionarvoista on myös se, että ohjelmaan uudelleen hakevat yritykset näyttävät onnistuvan hakemuksissaan suuremmalla todennäköisyydellä. Käymme nyt läpi…

2018 SME instrumentti läpimenoprosentit

2018 SME instrumentti läpimenoprosentit

Horizon 2020-puiteohjelman pk-yrityksille suunnattu instrumentti on yksi suosituimmista EU-yritystukien muodoista. Euroopan komissio julkaisi vastikään vuosittaisen arviointiraportin, jossa tarkastellaan ohjelman hakijoita, hakemusmääriä sekä rahoituksen saaneita yrityksiä. Tässä muutamia poimintoja ohjelman tunnusluvuista. Fun Fact 1. 2017 instrumentin vuosibudjetti oli 438 miljoonaa euroa ja…

EUREKA innovaatiorahoitusta Chileen suuntautuville projekteille

EUREKA innovaatiorahoitusta Chileen suuntautuville projekteille

  EUREKA on hallitusten välinen järjestö, joka  rahoittaa kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja, jotka tähtäävät uusien tuotteiden, palveluiden ja pitkäkestoisten liikekumppanuuksien kehittämiseen. Kesäkuussa auennut Chile-hakukuulutus on avoinna tutkimus- ja kehityshankkeille, joiden tarkoituksena on kehittää markkinoitavia tuotteita, palveluja tai teknologioita. Vaikka ohjelmassa ei…

Horizon 2020 SME instrument

Horizon 2020 SME instrument

Horizon 2020 SME instrument on tätä nykyä jo ainakin nimellisesti tuttu jokaiselle pk-yritykselle, joka on selvitellyt innovaatiorahoituksen mahdollisuuksia. Koska komissio, paikalliset rahoituslaitokset sekä hakemuksissa sparraavat konsultit ovat onnistuneet ohjelman markkinoinnissa, on kovan suosion varjopuolet nostaneet päätään. Kilpailu on todella kovaa…

Tekesin EAKR-rahoitus 2017

Tekesin EAKR-rahoitus 2017

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoja jakaa ELY-keskuksen ja maakuntien liittojen ohella myös Tekes. Tekesin myöntämä EAKR rahoitus keskittyy maakunnissa toimivien yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyön edistämiseen, minkä halutaan kehittävän kotimaisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatioresursseja tulevan kilpailukyvyn perustaksi. Tavoitteena toiminnalla on saada aikaiseksi ns. vahvistettu…