Odotettu Horizon Europe -puiteohjelma on käynnistynyt. Innovatiiviset yritykset, joilla on uusia markkinoita mullistavia teknologioita, tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja, voivat hakea merkittäviä avustuksia Euroopan innovaationeuvoston (EIC) kautta. Tässä artikkelissa esitellään EIC:n merkittävimmät rahoitusinstrumentit sekä painotutaan EIC Accelerator -instrumenttiin. EIC Accelerator on puiteohjelman lippulaivainstrumentti innovatiivisille ja merkittävää kasvua hakeville pk-yrityksille.

Euroopan innovaationeuvosto

EIC rahoittaa yrityksiä tutkimus- ja kehitystyön (T&K) sekä kaupallistamisen kriittisissä vaiheissa, joiden avulla tuetaan läpimurtoinnovaatioiden saattamista markkinoille. EIC rahoittaa ja tukee uusia tuotteita, palveluja ja liiketoimintamalleja, jotka voivat edistää talouskasvua ja luoda uusia tai muokata jo olemassa olevia markkinoita. Tavoitteena on edistää innovaatiokiertoa kokonaisuudessaan T&K-toiminnasta innovatiivisten teknologioiden ja yritysten (pääasiassa aloittavien yritysten ja pk-yritysten) nopeaan laajentumiseen kansainvälisellä tasolla. EIC:llä on käytettävissään 10,1 mrd. EUR:n budjetti innovatiivisten ideoiden ja projektien rahoittamiseksi seuraavien seitsemän vuoden ajaksi. EIC keskittyy innovaatioihin, jotka tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja edistävät naisten johtoasemaa.

EIC:llä on kolme rahoitusohjelmaa: Pathfinder, Transition ja Accelerator, jotka on osoitettu tietyille innovaation vaiheille. Nämä vaiheet ovat määritelty TRL:än (Technology Readiness Level) mukaisesti. Ohjelmat ovat linjattu tukemaan kehitystä varhaisessa vaiheessa tapahtuvasta tutkimuksesta (Pathfinder, TRL 1-3), läpäistäkseen ns. ”valley of death” -vaiheen, ts. Tutkimustulosten muuntamisen sovelluksiksi (Transition, TRL 4-5) sekä skaalautumiseen ja kaupallistamiseen (Accelerator, TRL 5-9).

Pathfinderillä on kaksi määräaikaa vuodelle 2021: 19. toukokuuta ja 27. lokakuuta.

Transition-projektien määräaika vuodelle 2021: 21. syyskuuta.

Acceleratorilla – joka on mielenkiintoisin rahoitusohjelma voittoa tavoitteleville yrityksille - on kaksi määräaikaa viimeisteltyihin ehdotuksiin vuodelle 2021: 9. kesäkuuta ja 6. lokakuuta.

Horizon Europe EIC Accelerator (aiemmin nimellä SME instrument)

Horizon Europe EIC Accelerator on tukimuotoinen rahoitusohjelma, jolla pyritään tukemaan pk-yrityksiä, jotka ovat innovaationsa kehityksen osalta ns. myöhemmissä vaiheissa, eli TRL 6-9. Pk-yritykset voivat hakea erikseen 2,5 MEUR avustusta, jonka rahoitusosuus on 70 % ja/tai pääomakomponenttia (ns. sekoitettu rahoitus), joka on enintään 15 MEUR. Ohjelma tarjoaa siis kaksi eri rahoituskomponenttia, joiden yhteenlasketut rahoitusmahdollisuudet ovat 17,5 MEUR. Accelerator rahoituksella on kaksi eri hakumuotoa: 1) EIC Accelerator open; temaattisesti avoimet haut eli mikä tahansa aihe ja toimiala kelpaavat sekä 2) Accelerator challenges; hakuaiheet on etukäteen määritelty. Nämä haasteiden hakuaiheet määritellään vuosittain.

Vuonna 2021 Challenges kuulutukset keskittyivät 1) strategiseen terveyteen, 2) digitaaliteknologiaan ja 3) Green Deal -innovaatioihin talouden elpymisen edistämiseksi. Vuonna 2021 on otettava huomioon tärkeitä muutoksia, jotka on esitetty alla:

Uusi ja parannettu Accelerator-hakuprosessi ja vuoden 2021 määräajat

Hakuprosessi suunniteltiin uudelleen vastaamaan paremmin pk-yritysten vaatimuksia. Ensimmäinen askel on lyhyt hakemus, joka sisältää 5-sivuisen ehdotuksen, 10 sivun pitch deckin sekä 3 minuutin pitchausvideo. Hakuprosessi avattiin maaliskuussa, ja sen on tarkoitus pysyä jatkuvasti avoinna hakemuksille.

Ensimmäisen kynnyksen ylittävät hanke-ehdotukset kehotetaan täyttämään hakemus kokonaisuudessaan vuoden loppuun mennessä. Määräajat hakijoille, jotka ovat kutsuttu täyttämään viimeistelty Accelerator-hakemus vuonna 2021, ovat avoinna 9. kesäkuuta ja 6. lokakuuta. Näihin kuuluu sekä avoimet -että challenges-hakemukset, joille on varattu kokonaisbudjettina 1,1 mrd.EUR. Hakijat, jotka haluavat hakea kesäkuussa, kehotetaan esittämään heidän lyhyt ehdotuksensa huhtikuun ensimmäisellä puoliskolla.

Viimeinen vaihe on haastattelu. Kuusi asiantuntijaa sisältävä paneeli kuuntelee yrityksen esittelyä innovaatiosta 10 minuutin ajan ja johtaa sitten 30 minuutin Q&A-istunnon. Haastatteluvaiheen läpäisseet yritykset saavat rahoitusehdotuksen EIC:ltä ja niitä pyydetään neuvottelemaan avustus- ja pääomakomponentista. Ainakin 40 % haastatteluvaiheeseen kutsutuista hakijoista tulee olemaan naisjohtajia.

Rajoitettu uudelleenlähetys

Hakemusten määrän vähentämiseksi ja yleisen laadun parantamiseksi EIC rajoittaa uudelleenlähetyksiä Accelerator-ohjelmassa vuodesta 2021 eteenpäin. Jos projekti ei saa rahoitusta kahden ehdotuksen jälkeen, yrityksen on pidettävä 12 kuukauden tauko. Tämän jäähdytysjakson jälkeen vain merkittävästi parannettu tai kokonaan uusi projekti voidaan lähettää arvioitavaksi.

 

Harkitsetko EU-rahoitusta?

Kerro yrityksestäsi, niin selvitämme mahdollisuutesi

 

Horizon Europe EIC Accelerator (2021)