Paljon odotettu Horizon Europe puiteohjelma on virallisesti avattu. Tämä merkitsee uuden aikakauden alkua EU-rahoituksen parissa.  Seuraavan seitsemän vuoden aikana (2021–2027) ohjelmasta jaetaan yhteensä 95,5 miljardia euroa. Tässä artikkelisarjassa tarkastelemme ohjelman rakennetta, tutkimus- ja innovaatiotavoitteita sekä haettavissa olevia rahoitusinstrumentteja, jotka avataan vuoden 2021 aikana.

Horizon Europe 2021 - 2027 jatkaa edellisen ohjelman prioriteetteja

Kokonaisuudessaan ohjelman päätavoitteena on kasvattaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sietokykyä ja pitää EU maailmanlaajuisen tutkimuksen ja innovoinnin kärjessä. Tämän lisäksi vähintään 35 % Horizon Europen menoista ohjataan edistämään ilmastotavoitteiden saavuttamista. Horizon Europe tuo mukanaan 30 % korotuksen kokonaisbudjettiin ja parannuksia mukana oleviin työohjelmiin. Yritysrahoituksen näkökulmasta korotettu budjetti mahdollistaa useamman innovatiivisen yrityksen tukemisen ja rahoittaminen seuraavan seitsemän vuoden aikana.

Puiteohjelman rakenne

Horizon Europen kokonaisbudjetti on 95,5 miljardia euroa, joka jakautuu ohjelman tukipilareiden kesken.

Pilari 1: Erinomainen tiede

Pilari 2: Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky

Pilari 3: Innovatiivinen Eurooppa - yrittäjyysrahoitus

Pilari 1: Erinomainen tiede (24,9 miljardia)

Tämän pilarin tukitoimet ja rahoitus on suunnattu tutkijoille, minkä avulla vahvistetaan EU:n tieteellisen kentän kilpailukyvykkyyttä. Varsinaisina toimenpiteinä on tukea huippututkijoiden rajojen ylittäviä tutkimushankkeita Euroopan tutkimusneuvoston kautta, rahoittaa tutkimusverkostoja ja tohtorikoulutusta Marie Skłodowska-Curie-toimien kautta sekä investoida maailmanluokan tutkimusinfrastruktuureihin.

• Vuonna 2021 avataan kolme tukirahaohjelmaa: Starting grants-tukirahat uran alkuvaiheessa oleville tutkijoille (määräaika 24. maaliskuuta), Consolidator grants-tukirahat uran puolivälissä oleville tutkijoille (määräaika 20.huhtikuuta) ja advanced grants-tukirahat kokeneille tutkijoille (määräaika 21. elokuuta).

Pilari 2: Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky (53,8 miljardia)

Pilarin 2. toimet kohdistuvat esimerkiksi pk-yritysten ja suuyritysten tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin, jotka liittyvät teknologisten ja teollisten valmiuksien vahvistamiseen.

Tavoitteena on lisätä Euroopan kilpailukykyä ja voittaa yhteiskunnallisia haasteita. Pilari on jaettu klustereihin, jotka kukin keskittyvät tiettyihin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Euroopan komissio ja erikoistuneet organisaatioiden väliset kumppanuudet toteuttavat yhdessä toiminnan- ja tukirahahakemusten järjestämisen.

• Klusterit ovat (1) terveys, (2) kulttuurin luovuus ja osallistava yhteiskunta, (3) siviiliturva yhteiskunnalle, (4) digitaalinen teollisuus ja tila, ilmasto, (5) energia ja liikkuvuus sekä (6) ruoka, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö.
• Ensimmäiset tukirahaohjelmat avataan huhtikuussa 2021.

Pilari 3: Innovatiivinen Eurooppa (13,6 miljardia)

Innovatiivisen Euroopan pilari on suunnattu yrittäjille ja sen tavoitteena on tehdä Euroopasta edelläkävijä markkinoiden luomisessa ja tuottaa yksisarvisia Euroopan innovaationeuvoston (EIC) kautta. Se auttaa myös kehittämään Euroopan yleistä innovaatioympäristöä kehittämällä eurooppalaisia innovaatioekosysteemejä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) kautta. Pilariin kolme on tehty joitain muutoksia Horizon 2020 -ohjelmaan verrattuna, mukaan lukien rahoitusohjelmiin, hakuprosesseihin ja top-down-hakukuulutuksiin, joissa keskitytään EU:n erityisiin haasteisiin.

Euroopan unionin strategisen toiminnan alueet

Horizon Europe-ohjelmaa ohjaa viisi strategista toiminta-aluetta, joiden puitteissa julkaistaan uusia aloitteita ja rahoitushakuja. Strategiset toiminta-alueet ovat:

- Syövän voittaminen: Yli 3 miljoonaa ihmishenkeä pelastettu vuoteen 2030 mennessä.
- Ilmastokestävä Eurooppa: Euroopan valmistautuminen ilmastohäiriöihin ja nopeuttamalla muutosta ilmastokestäväksi ja oikeudenmukaiseksi Euroopaksi vuoteen 2030 mennessä.
- 100 ilmastoneutraalia kaupunkia vuoteen 2030 mennessä.
- Vähintään 75 % EU: n maaperästä on terveellistä ruoalle, ihmisille, luonnolle ja ilmastolle.
- Meren- ja makean veden puhdistaminen, huonontuneiden ekosysteemien ja elinympäristöjen palauttaminen sekä hiilen poistaminen sinisestä taloudesta.

Ohjelman uutisointia kannattaa seurata aktiivisesti, jotta uusista rahoitusmahdollisuuksista kuulee ajoissa. Ensimmäiset Horizon Europe 2021 rahoitushaut aukeavat huhtikuussa ja lisää rahoitushakuja aukeaa pitkin kuluvaa vuotta.

 

Harkitsetko EU-rahoitusta?

Kerro yrityksestäsi, niin selvitämme mahdollisuutesi

 

Horizon Europe 2021: Mitä odottaa kuluvana vuonna?