EU rahoitus yrityksille

 

EU rahoitus yrityksille

EU:n tukieurot jaetaan kulloinkin voimassa olevien rahoitusohjelmien kautta. Käytännössä kaikki informaatio käynnissä olevista sekä julkaistavista EU-tason rahoitusohjelmista on julkisesti saatavilla eri instituutioiden asiointiportaaleissa, joten tukimahdollisuuksien tunnistamiseen ei tarvitse raketti-insinöörin tutkintoa.

Tästä huolimatta monen yrityksen kohdalla vaihtoehtojen tarkistaminen tahtoo jäädä puolitiehen. Taustalla on usein omien resurssien ja ajan riittämättömyys. Kattavan kokonaiskuvan saadakseen tulee nimittäin kahlata läpi toistasataa potentiaalista projektikuulutusta, joiden rahoitusehdot sekä hakemusmenettelyt vaihtelevat rahoittajasta toiseen - harvalla toimihenkilöllä on niin paljoa luppoaikaa käsissään.

Tehdäksemme tukiviidakossa samoilusta hieman ohjatumpaa, keräsimme merkittävimmät EU rahoitusta myöntävät ohjelmat yhteen paikkaan.

Horisontti 2020 puiteohjelma (päättynyt 2020)

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 tähtää Euroopan globaalin kilpailukyvyn vahvistamiseen lähes 80 miljardin euron budjetillaan. Rahoitusta jaetaan, eri muodoissaan, kaikkiin innovaatioprosessin vaiheisiin aina perustutkimuksesta markkinoille pääsyyn.

Yleisesti ottaen Horisonttia voi ajatella tämän hetkisenä EU-rahoituksen "tietopankkina", johon on koottu lähes kaikki tutkimukseen ja innovaatioon suunnatut EU-rahoitusohjelmat. Seasta löytyy ikioma rahoitusinstrumentti pk-yritysten innovaatioille sekä satoja hankekuulutuksia konsortioille, joihin yksittäinen yritys voi haketua kumppaneidensa kanssa.

Suurimman suosion Horisontissa on kerännyt pk-yrityksille suunnattu EIC Accelerator (entinen SME-instrumentti), josta voi saada avustusmuotoista rahoitusta 50 000 eurosta jopa 2 miljoonaan euroon asti.

 

 

The European Commission has adopted the main work programme of Horizon  Europe for the period 2021-2022

Horizon Europe puiteohjelma (2021-2027)

Horizon Europe 2021 - 2027 jatkaa edellisen ohjelman prioriteetteja. Yhtenä ohjelman päätavoitteista on pitää EU:n talousalue maailmanlaajuisen tutkimuksen ja innovoinnin kärjessä. Horizon Europe kautta jaetaan yhteensä 95,5 miljardia euroa seuraavan seitsemän vuoden aikana, mikä on n. 30% korotus edelliseen puiteohjelmaan verrattaessa.  Yritysrahoituksen näkökulmasta korotettu budjetti mahdollistaa useamman innovatiivisen yrityksen tukemisen ja rahoittaminen seuraavan seitsemän vuoden aikana.

Horizon 2020 kaudella alkanut suosittu EIC Accelerator on saanut uudistetun hakuprosessin ja rahoitushaut ovat käynnistyneet. 

 

EUROSTARS tukee pk-yritysten tutkimusta

Eurostars 2 -ohjelman kautta tuetaan tutkimusta tekeviä pk-yrityksiä. Tavoitteena on edistää tutkimusta tekevien pienten ja keskisuurten yritysten markkinasuuntautunutta ylikansallista tutkimustoimintaa uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien ja palveluiden tuomiseksi markkinoille.

Koska tähtäimessä on monikansallinen tutkimustoiminta, on Eurostars hankkeisiin osallistuttava konsortiolla, eli osallistujia tarvitaan vähintään kahdesta Eurostars-ohjelmassa mukana olevasta maasta. Rahoituksen suuruus päätetään hankekohtaisesti, mutta tavallisesti kyseessä on 100 000 euroa ja ylöspäin.

EUREKA-projektit rahoitetaan kansallisesti

EUREKA, on yleiseurooppalainen  järjestö, joka pyrkii koordinoimaan hallitusten, tutkimuslaitosten ja kaupallisten yritysten innovaatiotoimintaa. Jäseniä EUREKASSA 41, mukaanlukien Euroopan komissio sekä 28 unionin jäsenmaata.

EUREKA-projektit ovat kansainväliä tutkimus- ja kehitysprojekteja, joille  myönnetään julkista rahoitusta kansallisten käytäntöjen mukaan. Eli täällä kotimaassa EUREKA-projektin julkisen rahoituksen osuudesta vastaa Business Finland.

EUREKA rahoitusta voi hakea yksittäisprojekteille, jotka ovat hyvin lähellä markkinoita ja lähtevät liikkeelle yrityksen omista tarpeista, sekä projekteille, jotka vastaavat käynnissä olevien EUREKA-klustereiden projektikuulutuksiin. Listan aktiivisista klustereista voi tarkistaa EUREKAN verkkosivulta ja avoimet projektikuulutukset puolestaan löytyvät kunkin klusterin omalta verkkosivulta.

Nopef tukee pohjoismaisia yrityksiä

Vaikka kyseessä ei ole varsinaisesti EU-tason instrumentti, on Pohjoismaiden neuvoston alaisuudessa toimiva Nopef hyvä mainita muiden kansainvälisten ohjelmien yhteydessä.

Nopef rahoittaa pohjoismaisten yritysten hankkeita ja investointeja, jotka tähtäävät tehokkaampaan energiankäyttöön, resurssitehokkuuteen, kestävän energian kehittämiseen sekä ympäristö- ja ilmastoinnovaatioihin. Rahoitusta on mahdollista saada myös kansainvälistymishankkeisiin, joilla on epäsuoria vaikutuskia edellä mainittuihin. 

Luonteeltaan rahoitus on ehdollista lainaa, joka muutetaan kokonaisuudessaan tai osittain tueksi sen jälkeen, kun projektin loppuraportti on hyväksytty.

 

Kiinnostuitko EU-rahoituksesta? 

Ota yhteyttä, niin asiantuntijamme kertoo miten yrityksesi voi hyödyntää EU-tukia