Horizon SME instrument on osa uusinta puiteohjelmaaHorizon 2020 SME instrument on tätä nykyä jo ainakin nimellisesti tuttu jokaiselle pk-yritykselle, joka on selvitellyt innovaatiorahoituksen mahdollisuuksia. Koska komissio, paikalliset rahoituslaitokset sekä hakemuksissa sparraavat konsultit ovat onnistuneet ohjelman markkinoinnissa, on kovan suosion varjopuolet nostaneet päätään. Kilpailu on todella kovaa ja rima tuntuu nousevan jatkuvasti, välillä jopa erinomaisetkin hakemukset jäävät ilman rahoitusta. Koska läpimenoprosentit ovat ajoittain jopa alle 5% luokkaa, monia askarruttaakin milloin kilpailuun lähteminen on perusteltua ja miten voittavaa hakemusta kannattaa lähteä kokoamaan?

Horizon 2020 SME instrument - suuret rahoitusmahdollisuudet

SME instrument on tarkoitettu innovatiivisille pk-sektorin yrityksille, joilla kykyä ja kunnianhimoa skaalata liiketoimintaansa siten, että vähintään Euroopan markkina-alue saadaan katettua - vielä parempi, jos kansainvälistymissuunnitelmista löytyy realistinen steppi maailman valloitukseen.

Perusedellytykset rahoituksen hakemiselle:

•  Yrityksen ratkaisusta löytyy oikeaa uutuusarvoa EU-tasolla
•  Yrityksen ratkaisu ei keskity vain kotimarkkinaan vaan on skaalattavissa kansainvälisille markkinoille
•  Yritykseltä löytyy kunnianhimoa kasvunsaralla, eli ratkaisua on tarkoitus kaupitella koko EU-alueelle sen sijaan, että sitä halutaan viedä vaikkapa vain Ruotsiin

Avustusmuotoista rahoitusta jaetaan kahdessa vaiheessa ja hakeminen tapahtuu hankekuulutuksien (Call) kautta. Hankekuulutuksien aihealueet ovat laajoja ja antavat näin yrityksille huomattavasti pelivaraa oman projektisisällön sovittamiseksi niiden alaisuuteen.

Phase 1.

• Soveltuu "feasibility studyn" tekemiseen sekä siihen liittyvän markkinapotentiaalin arvioimiseen
• 50 KEUR avustusmuotoista rahoitusta, joka voi kattaa 70% projektin kustannuksista
• max 10 sivun hakemus + liiteet

Phase 2.

• Soveltuu ratkaisun pilotointiin, jolla voidaan varmistaa ratkaisun tekninen toimivuus sekä tunnistaa asiakaslähtöisiä kehittämistarpeita, jotta ratkaisun skaalaaminen onnistuisi
• 0,5 MEUR - 2,5 MEUR avustusmuotoista rahoitusta
• max 30 sivun hakemus + liiteet

Vaiheet toimivat luonnollisesti jatkumona, ensin laaditaan suunnitelma, jota sitten testataan oikeassa markkinakentässä. Ykkösvaiheeseen ei ole pakko osallistua, mutta se on suositeltavaa. Ensimmäisen vaiheen aikana rakennetaan edellytyksiä kakkosvaiheen projektille sekä saadaan komission siunaus projektin kilpailukyvykkyydelle kevyemmällä hakemusprosessilla.

Hakemusten arviointiprosessi

Horizon 2020 SME instrument arviointiprosessi käynnistyy sillä, että hakemukselle arvotaan itsenäiset arvioijat (tavallisesti neljä), jotka tarkastelevat hakemuksen kolmea pääteemaa, jotka ovat:

1. Erinomaisuus (Excellence)
2. Vaikuttavuus (Impact)
3. Toteutus (Quality and efficiency of the implementation)

Arvioijat käyvät kunkin kohdalla läpi listan pisteytettäviä kriteerejä, joiden avulla jokaiselle edellämainituista lasketaan numeerinen arvosana. Hakemuksen lopullinen pisteytys tapahtuu mediaaneina annetuista arvosanoista, jotka kerrotaan painoarvo kertoimella, ennen kuin ne lasketaan yhteen. Jos hakemus tämän jälkeen ylittää komission asettaman raja-arvon, harkitaan sitä rahoitettavaksi. Rahoitus jaetaan paremmuusjärjestyksessä ja aina kaikille raja-arvon ylittäneille ei riitä rahoitusta.

Mitä hakemuksen osa-alueissa kannattaa painottaa?

Erinomaisuus (Excellence)

Tämän osa-alueen keskeisimpiä kriteerejä ovat esitetyn ratkaisun uutuusarvo ja disruptiivisuus. Kuvaa yrityksen nykytilanne vastaten kysymyksiin miksi ja miten tähän on päästy, ja rakenna tämän päälle uskottava tarina, siitä miten ratkaisusi tuo asiakkaille merkittävää lisäarvoa.

Vaikuttavuus (Impact) - painoarvokerroin 1,5

Osoita, että ratkaisun kaupallistaminen on oikeasti iso juttu, mikä tulee kasvattamaan yrityksesi liikevaihtoa ja lisäämään työpaikkoja. Vaarana on se, että epähuomiossa kuvataankin vain käsillä olevaa projektia, jolloin ns. big picture ja mahtavan liiketoimintapotentiaalin kuvaaminen jää puolitiehen.

Näytä, että kilpailukenttää on arvioitu realistisesti. (Painotan erityisesti tätä, sillä aivan liian usein omalle innovaatiolle ei jostain syystä nähdä mitään varteenotettavaa kilpailua. Jos sinulla on vaikeuksia tunnistaa kilpailijoita, mieti mitä ratkaisuja potentiaaliset asiakkaat nyt käyttävät).

Ja koska kyseessä on innovaation kaupallistaminen, tulee yrityksellä olla selkeä kuva aktiviteeteista, joita go-to-market tulee vaatimaan, muista siis sisällyttää myös nämä hakemukseen.

Toteutus (Quality and efficiency of the implementation)

Osoita ja perustele, että yritykselläsi on tarvittava osaaminen ja resurssit toteuttaa hakemuksessa maalaamasi maailmanvalloitusvisio. Tämä vaatii teknisen osaamisen ohella myös kaupallistamiskyvykkyyden osoittamista. On hyvä muistaa, että organisaation sisäisiä puutteita on mahdollista paikata kumppaniverkoston avulla.

Suunnitteletko osallistumista SME-instrumenttiin? 

Kerro yrityksestäsi, niin me kerromme miten sinä pääset alkuun hakemusprosessissa 

Horizon 2020 SME instrument