pk-yritysten yritystuet

Yritystuet pk-yrityksille

Vaikka jaettavien tukien kokonaismäärää on viime vuosina leikattu, tuetaan Suomessa pk-yrityksiä edelleen vuosittain sadoilla miljoonilla euroilla. Julkisista varoista jaettavia rahallisia avustuksia, tuttavallisemmin yritystukia, kanavoidaan lähtökohtaisesti sellaisiin kehitysprojekteihin, joiden tulosten katsotaan hyödyttävän Suomea - eli lisäävän työllisyyttä ja verotuloja.

Tukien avulla rohkaistaan pk-yrityksiä panostamaan mm. innovaatioihin, liiketoimintansa kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen.

Onko yrityksesi hyödyntänyt kaikki tukimahdollisuudet?

Suomessa on lukematon määrä pk-yrityksiä, jotka eivät ole hyödyntäneet kaikkia heille soveltuvia julkisen rahoituksen instrumentteja. Yleisimpänä syynä tähän on se, että tuet mielletään hankalasti haettaviksi ja niiden mukana tulevaa raportointitaakkaa karsastetaan. Erityisesti ensikertalaiselle hakuehtojen ja eri rahoitusmuotojen seassa rämpiminen voi tuntua tarpeettoman aikaa vievältä urakalta.

Omien mahdollisuuksien tunnistamista ja rahoituksen hakemista hankaloittaa kaiken lisäksi tukiviidakon jatkuva kehittyminen. Kartalla pysyäkseen rahoituslaitosten ohjelmasisältöjä ja - ehtoja saa seurata hyvinkin aktiivisesti.

Selvitystyötä helpottaakseen Excedean rahoitusasiantuntijat ovat piirtäneet polun, joka ohjailee yritystuista kiinnostuneita merkittävimpien rahoitusohjelmien pariin.

Tutustu tukiviidakossa lymyäviin mahdollisuuksiin.

julkinen rahoitus auttaa kehittämishankkeissa
Pk-yritysten yritystuet lisääntyivät innovaatiosetelillä

Innovaatiosetelit - tukiviidakon reunamat

Business Finlandin Innovaatioseteli on todella ketterä avustusmuoto, jolla yrityksissä halutaan käynnistää innovaatiotoimintaa. Suuruudeltaan kyseessä on 5000 euron (+ alv) arvoinen avustus, joskin hakevalla yrityksellä tulee olla varmistettuna 1000 euron omarahoitusosuus.

Setelit on suunnattu innovaatiotoimintaa tukevien asiantuntijapalveluiden hankintaan. Vaikka oman toiminnan soveltuminen setelin piiriin askarruttaisi, niin sen hakemista kannattaa yrittää. Hakemus on nimittäin nopea ja helppo täyttää. Parhaimmillaan päätöksenkin voi saada jopa muutaman päivän sisään.

Business Finland on monelle tuttu

Business Finland, eli vanha Tekes, on suurin kotimainen pk-yritysten kehityshankkeiden rahoittaja. Business Finland rahoittaa yrityksiä, jotka tähtäävät kasvuun, kansainvälistymiseen ja edelläkävijyyteen. Nykyään laitoksen valikoimista löytyy omat rahoitusohjelmat yrityksen koon ja iän mukaan aina startupeista, yli 5-vuotiaisiin pk-yrityksiin sekä suuryrityksiin.

Business Finland on monelle yritykselle se ensimmäinen tuttavuus yritystukien saralla, sillä heidän kanssaan asiointi on usein suhteellisen helppoa. Hakeminen ei tapahdu kerrasta poikki mentaliteetilla ja projektin sisällöstä pääsee neuvottelemaan. Tämän lisäksi Business Finlandin asiantuntijoilta saa palautetta sekä kehitysehdotuksia, mikäli rahoitushakemuksessa tai projektissa on korjattavaa.

Rahoituksen hakemisessa pääsee hyvin alkuun tutustumalla etukäteen Business Finlandin ohjelmiin. Omaa projektia kannattaa näiden raameissa hahmotella paperille hyvissä ajoin, ennen kuin ottaa yhteyttä Business Finlandiin. Valmiiksi ja huolella mietityn kokonaisuuden arviointi on nimittäin helpompaa myös rahoittajalle, mikä vuorostaan jouduttaa myös päätöksentekoa.

Ely kehittämisavustus läpimenoprosentit

Ely-keskus rahoittaa myös pk-yritysten kasvuhankkeita

Kotimaan toinen yritystukien jättiläinen on Ely-keskus. Vaikka kyseessä on suuri yritystukien jakaja ja ELY-keskuksen asiantuntijat ovat helposti lähestyttävissä, on rahoittajan suosio pk-yritysten parissa hieman hiipunut. Syynä tähän ovat pitkälti kiristyneet alueelliset rahoituslinjaukset ja määrärahojen riittävyys.

Ely-keskukset on jaettu alueellisiin toimipisteisiin, jotka itse painottavat rahoituslinjauksensa vastaamaan alueiden kehitysstrategiaa. Yritystuet, kuten kehittämisavustus, jaetaan kirjallisen hankesuunnitelman ja Ely-keskuksen yritysneuvojan kanssa käydyn keskustelun pohjalta. Tämän hetken trendinä on painottaa pk-yritysten pieniä kansainvälistymishankkeita, mutta avustusta on mahdollista suunnata muihinkin kehittämistoimiin mm. tuotannonkehityshankkeisiin.

EU on tukiviidakon piilotettu aarre

EU:n suoria yritystukia on mahdollista hakea kulloinkin käynnissä olevasta puiteohjelmasta. Tällä hetkellä käynnissä on 2021 alkanut Horizon Europe -ohjelma.

Mediassa rummutetaan usein siitä miten suomalaisten tulisi aktivoitua EU-rahoituksen hyödyntämisessä. Vaikka tällä saralla onkin petrattavaa, on hyvä tiedostaa että suuret avustussummat houkuttelevat Euroopan parhaita ja edistyksellisimpiä tutkimus- ja kehityshankkeita, mikä puolestaan tarkoittaa että hakijoiden on syytä varautua innovaatiokilpailuun. Eli vaikka tukisummat pyörivätkin pk-yritysten osalta vuosittain yli 350 miljoonassa eurossa, niin rahoitus kanavoituu vain murto-osalle hakevista yrityksistä, joiden ideat ovat koko Euroopan tasolla kilpailukykyisiä. Hakijayritykseltä vaaditaan siis hakuprosessi ensimetreiltä riskinottokykyä sekä voittaja-mentaliteettia.

EU jakaa yritystukia myös välillisesti. Osa välillisistä tuista kanavoidaan aikaisemmin mainittujen laitosten, kuten Ely-keskuksien, kautta ja osa puolestaan aluekehitysrahastojen välityksellä. Aluekehitysrahastojen hakuohjelmat julkaistaan rakennerahastot-nettisivulla. Seasta voi ajoittain löytää myös yrityksien kehittämiseen soveltuvia hankkeita.

Tarvitsetko apua tukiviidakossa?

Me kerromme miten sinun yrityksesi voi hyödyntää julkista rahoitusta

Yritystuet pk-yrityksille Excedea auttaa tunnistamaan rahoitusmahdollisuudet