pk-yritysten yritystuet

Yritystuet pk-yrityksille

Vaikka jaettavien tukien kokonaismäärää on viime vuosina leikattu, tuetaan Suomessa pk-yrityksiä edelleen vuosittain sadoilla miljoonilla euroilla. Julkisista varoista jaettavia rahallisia avustuksia, tuttavallisemmin yritystukia, kanavoidaan lähtökohtaisesti sellasiin kehitysprojekteihin, joiden tulosten katsotaan hyödyttävän Suomea - eli lisäävän työllisyyttä ja verotuloja.

Tukien avulla rohkaistaan pk-yrityksiä panostamaan mm. innovaatiohin,  liiketoimintansa kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen.

Onko yrityksesi hyödyntänyt kaikki tukimahdollisuudet?

Suomessa on lukematon määrä pk-yrityksiä, jotka eivät ole hyödyntäneet kaikkia heille soveltuvia julkisen rahoituksen instrumentteja. Yleisimpänä syynä tähän on se, että tuet mielletään hankalasti haettaviksi ja niiden mukana tulevaa raportiointitaakkaa karsastetaan. Erityisesti ensikertalaiselle hakuehtojen ja eri rahoitusmuotojen seassa rämpiminen voi tuntua tarpeettoman aikaa vievältä urakalta.

Omien mahdollisuuksien tunnistamista ja rahoituksen hakemista hankaloittaa kaiken lisäksi tukiviidakon jatkuva kehittyminen. Kartalla pysyäkseen rahoituslaitosten ohjelmasisältöjä ja - ehtoja saa seurata hyvinkin aktiivisesti.

Selvitystyötä helpottaakseen Excedean rahoitusasiantuntijat ovat piirtäneet polun, joka ohjailee yritystuista kiinnostuneita merkittävimipien rahoitusohjelmien pariin.

Tutustu tukiviidakossa lymyäviin mahdollisuuksiin.

julkinen rahoitus auttaa kehittämishankkeissa
Pk-yritysten yritystuet lisääntyivät innovaatiosetelillä

Innovaatiosetelit - tukiviidakon reunamat

Vuoden 2016 lopulla Suomessa otettiin kokeiluun kaksi itsenäistä innovaatioseteliä. Kyseessä on todella ketterä avustusmuoto, jolla yrityksissä halutaan käynnistää innovaatiotoimintaa. Suuruudeltaan kyseessä on 5000 euron arvoinen avustus, jossa ei normaalista poiketen ole ollenkaan omarahoitusosuutta.

Setelit on suunnattu innovaatiotoimintaa tukevien asiantuntijapalveluiden hankintaan. Vaikka oman toiminnan soveltuminen setelin piiriin askarruttaisi, niin sen hakemista kannattaa yrittää. Hakemus on nimittäin nopea ja helppo täyttää. Parhaimmillaan päätöksenkin voi saada jopa muutaman päivän sisään.

Setelit kannattaa hyödyntää pikapikaa, sillä ne ovat nyt kokeilu vaiheessa ja jatkosta päätetään tulosten mukaan. Näillä näkymin Tredean innovaatioseteli pyörii vuoteen 2018 asti ja Tekesin seteliä pyöritetään niin pitkään, kun sen katsotaan olevan tarpeellista.

Tekes on monelle tuttu

Innovaatiorahoituskeskus Tekes on suurin kotimainen pk-yritysten kehityshankkeiden rahoittaja. Tekes rahoittaa yrityksiä, jotka tähtäävät kasvuun, kansainvälistymiseen ja edelläkävijyyteen. Nykyään Tekesin valikoimista löytyy omat rahoitusohjelmat yrityksen koon ja iän mukaan aina startupeista, yli 5-vuotiaisiin pk-yrityksiin sekä suuryrityksiin.

Tekes onkin monelle yritykselle se ensimmäinen tuttavuus yritystukien saralla, sillä Tekesin kanssa asiointi on usein suhteellisen helppoa.  Hakeminen ei tapahdu kerrasta poikki mentaliteetilla ja projektin sisällöstä pääsee neuvottelemaan. Tämän lisäksi Tekesiltä saa palautetta sekä kehitysehdotuksia, jos rahoitushakemuksessa tai projektissa on korjattavaa.

Kun miettii valmiiksi mihin kehittämistarpeeseen yritystukea ollaan hakemassa ja mihin Tekesin ohjelmaan projekti voisi sopia, niin hakeminen helpottuu huomattavasti. Valmiiksi ja huolella mietityn kokonaisuuden arvointi on Tekesillekin helpompaa, mikä vuorostaan jouduttaa myös päätöksen tekoa.

Tekes tuen saajat
Ely kehittämisavustus läpimenoprosentit

Yhä harvempi löytää Ely-keskuksen luo

Kotimaan toinen yritystukien jättiläinen on Ely-keskus. Vaikka kyseessä on suuri yritystukien jakaja, on laitoksen suosio pk-yritysten parissa hieaman laantunut. Syynä tähän ovat pitkälti kiristyneet rahoituslinjaukset sekä suhteellisen raskas hakemusprosessi.

Ely-keskukset on jaettu alueellisiin toimipisteisiin, jotka itse painottavat rahoituslinjauksensa vastaamaan alueiden kehitysstrategiaa. Yritystuet, kuten kehittämisavustus, jaetaan kirjallisen hankesuunnitelman ja Ely-keskuksen yritysneuvojan kanssa käydyn keskustelun pohjalta. Tämän hetken trendinä on painottaa pk-yritysten pieniä kanssainvälistymishankkeita, mutta avustusta on mahdollista suunnata muihinkin kehittämistoimiin.

EU on tukiviidakon piilotettu aarre

Tukiviidakon syvimmässä kolkassa piileskelee EU, jonka luokse vain harva yritys löytää. EU:n suoria yritystukia on mahdollista hakea kulloinkin käynnissä olevasta puiteohjelmasta, eli tällä hetkellä Horisontti 2020:sta.

Vaikka monessa mediassa puhutaan EU:n yritystuista ja kuinka kaikkien pitäisi niitä hakea, niin erityisesti Horisontin parissa, kannattaa yritysten varautua innovaatiokilpailuun. Eli vaikka tukisummat pyörivätkin pk-yritysten osalta vuosittain yli 350 miljoonassa eurossa, niin rahoitus menee oikeasti vain murto-osalle osallistuvista yrityksistä, joiden ideat ovat koko Euroopan tasolla kilpailukykyisiä. Hakijayritykseltä vaaditaan siis alusta asti voittaja-mentaliteettia.

EU jakaa yritystukia myös välillisesti. Osa välillisitä tuista kanavoidaan aikasemmin mainittujen laitosten, kuten Ely-keskuksien, kautta ja osa puolestaan aluekehitysrahastojen välityksellä. Aluekehitysrahastojen hakuohjelmat julkaistaan rakennerahastot-nettisivulla. Seasta voi ajoittain löytää myös yrityksien kehittämiseen soveltuvia hankkeita.

Tarvitsetko apua tukiviidakossa?

Me kerromme miten sinun yrityksesi voi hyödyntää julkista rahoitusta

Yritystuet pk-yrityksille Excedea auttaa tunnistamaan rahoitusmahdollisuudet