Eurostars-rahoitusohjelma

Eurostars-rahoitusohjelma

Eurostars-rahoitusohjelma on uusien innovaatioiden kehittämiseen suunnattu avustusohjelma, joka on tarkoitettu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Toiminta on aloitettu vuonna 2007 ja sen ajatuksena on mahdollistaa innovatiivisten, mutta riskialttiiden (ei markkinaehtoisten) projektien rahoittaminen. Eurostars on yksi maailman suurimman julkisen yhteistyön, EUREKA-verkoston,…

2018 SME-instrumentti – Tilastojen takaa

2018 SME-instrumentti – Tilastojen takaa

Käsittelimme aiemmin Horizon 2020 SME-instrumentin hakemusten uusimpia läpimenoprosentteja. Tilastojen mukaan rahoitusta hakevien pk-yritysten kannattaa hakea ensin ohjelmaan ykkösvaiheeseen – eikä siis suoraan kakkosvaiheeseen. Huomionarvoista on myös se, että ohjelmaan uudelleen hakevat yritykset näyttävät onnistuvan hakemuksissaan suuremmalla todennäköisyydellä. Käymme nyt läpi…

2018 SME instrumentti läpimenoprosentit

2018 SME instrumentti läpimenoprosentit

Horizon 2020-puiteohjelman pk-yrityksille suunnattu instrumentti on yksi suosituimmista EU-yritystukien muodoista. Euroopan komissio julkaisi vastikään vuosittaisen arviointiraportin, jossa tarkastellaan ohjelman hakijoita, hakemusmääriä sekä rahoituksen saaneita yrityksiä. Tässä muutamia poimintoja ohjelman tunnusluvuista. Fun Fact 1. 2017 instrumentin vuosibudjetti oli 438 miljoonaa euroa ja…

Horizon 2020 SME instrument

Horizon 2020 SME instrument

Horizon 2020 SME instrument on tätä nykyä jo ainakin nimellisesti tuttu jokaiselle pk-yritykselle, joka on selvitellyt innovaatiorahoituksen mahdollisuuksia. Koska komissio, paikalliset rahoituslaitokset sekä hakemuksissa sparraavat konsultit ovat onnistuneet ohjelman markkinoinnissa, on kovan suosion varjopuolet nostaneet päätään. Kilpailu on todella kovaa…

Horizon 2020 rahoitus – hakijan haasteet

Horizon 2020 rahoitus – hakijan haasteet

EU:n tukieuroja kanavoidaan vuosittain todella laajasti aina maataloudesta korkean teknologian kehityshankkeiseen. Innovatiivisille pk-yrityksille houkuttelivin vaihtoehto on tällä hetkellä Horizon 2020 -ohjelma, joka starttasi jo vuonna 2014. Pienien ja keskisuurten yritysten huomio pyörii erityisesti pk-instrumentin (SME-instrument) ympärillä. Käytännössä hakeminen tapahtuu vastaamalla Euroopan komission…