Käsittelimme aiemmin Horizon 2020 SME-instrumentin hakemusten uusimpia läpimenoprosentteja. Tilastojen mukaan rahoitusta hakevien pk-yritysten kannattaa hakea ensin ohjelmaan ykkösvaiheeseen - eikä siis suoraan kakkosvaiheeseen. Huomionarvoista on myös se, että ohjelmaan uudelleen hakevat yritykset näyttävät onnistuvan hakemuksissaan suuremmalla todennäköisyydellä. Käymme nyt läpi näitä havaintoja selittäviä tekijöitä.

SME instrumentin läpimenoprosentit - kannattaako hakea suoraan kakkosvaiheeseen?

SME instrumentin läpimenoprosentit paljastavat mielenkiintoisia faktoja uusimmasta puiteohjelmasta
Uusimmat tilastot ovat luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Horisontti-rahoituksen pk-yrityksille kohdennettu instrumentti koostuu kahdesta eri vaiheesta. Ykkösvaihe on käytännössä vapaaehtoinen, ja onnistuneet hakijat saavat 50 000 euron könttäsumman, joka kattaa 70% esitutkimushankkeen ("feasibility study") kuluista. Mikäli ykkösvaihe kantaa hedelmää, esimerkiksi vahvistamalla tuotteen konseptin potentiaalin, on mahdollista hakea instrumentin kakkosvaiheeseen. Tämä rahoitus soveltuu ratkaisun pilotointiin, ja jaossa on suurempia summia: 0,5 – 2,5 miljoonaa euroa, kattaen 70% projektin kuluista. Ei siis ihme, että monet yritykset skippaavat esitutkimuksen ja hakevat suoraan toiseen vaiheeseen.

Tilastojen perusteella on suositeltavaa hakea ensin ykkösvaiheen rahoitusta, eikä hakea suoraan toiseen vaiheeseen. Rahoitusta ykkösvaiheessa saaneiden yritysten läpimenoprosentti kakkosvaiheeseen oli 6,8%, kun taas suoraan hakeneilla tämä luku oli 4,1%. Ykkösvaiheessa rahoitettavat yritykset voivat saada ohjelman kautta bisnesvalmennusta ja -sparrausta, mikä näyttää vaikuttavan myönteisesti jatkohakemuksen onnistumiseen.  Yrityksen liiketoimintasuunnitelman tulisi olla selkeä, ja kehitettävän tuotteen kaupallinen painopiste hyvin tiedossa ennen kakkosvaiheen hakua.

Ensimmäinen hakemukseni hylättiin – pitäisikö yrittää uudelleen?

SME instrument on osa Horizon 2020 puiteohjelmaaSME-instrumenttiin lähetetyt hakemukset arvioidaan puolueettomasti, eikä aiemmilla hakuyrityksillä ole vaikutusta läpimenoon. Itseasiassa noin puolet ykkösvaiheen, ja 60% kakkosvaiheen hakemuksista ovat uusintahakemuksia. Tämän lisäksi uudelleen hakevat yritykset menestyvät hakemuksissaan paremmin. Ykkösvaiheen hakemuksien läpimenossa tilastollinen todennäköisyys nousee lähes puolella, joskin kakkosvaiheessa vain hieman, noin 5%. Hylätystäkin hakemuksesta saatava palaute voi siis olla erittäin arvokasta jatkoa ajatellen!

Tiesitkö, että..

Jopa 20% SME-instrumentin rahoittamista pk-yrityksistä on vasta siinä vaiheessa, että heidän tuotteensa eivät luo kassavirtoja eikä yrityksillä ole täten liikevaihtoa.

Suunnitteletko osallistumista SME-instrumenttiin?

Kerro yrityksestäsi, niin me kerromme miten sinä pääset alkuun hakemusprosessissa

2018 SME-instrumentti – Tilastojen takaa
Tagged on: