De minimis tuki on termi, johon törmää jatkuvasti yritystukien parissa. Nimityksellä tarkoitetaan EU-lainsäädännön mukaista vähämerkityksellisestä tukea, jonka ei katsota olennaisesti vääristävän kilpailua.

Miten saatua de minimis tukea sitten seurataan?

Yrityksille tärkeimmät velvoitteet de minimis-tukien suhteen liittyvät saatujen tukien seuraamiseen sekä niistä ilmoittamiseen uusia tukia hakiessa.  Yrityskohtainen maksimi de minimikselle on 200 000 euroa ja tämä ei saa ylittyä seurantajakson aikana. Seurantajakso pitää käytännössä sisällään kolme perättäistä vuotta, sanatarkasti kuluva verovuosi ja kaksi edellistä.

Omaa de minimis-piikkiä laskettaessa hyvä huomata, että de minimis tuen seuranta on ns. liukuvaa ja määräävä päivämäärä on se, jolloin tuki on myönnetty – ei siis maksatuspäivämäärä.

Mitkä tuet ovat de minimistä?

Business Finlandin instrumenteista tähän lukeutuu muun muassa Tempo ja Kiito-hankkeisiin myönnetty rahoitus. Myös ELY-keskusten myöntämät kehitysavustukset (pois lukien investointituki) ja osa Finnveran myöntämästä rahoituksesta lasketaan de minimis-tueksi.

De minimis-tuet sisältävät lukuisia reunaehtoja, joista tarkempaa tietoa löytyy etenkin  Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta oppaasta sekä Business Finlandin sivuilta. Esimerkkinä mainittakoon, että de minimis-tuilla ei saa tukea viennin edistämistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö myös vientiyritykset voisi hyödyntää de minimis-tukimuotoja. Tässä tapauksessa tuki on vain korvamerkittävä tiettyyn investointiin tai juoksevaan kustannuserään. Tämän ohella on hyvä pitää mielessä, että de minimis-tukia ei voi saada liiketoimintaan, jossa suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella.

Onko de minimis ''piikissäsi'' vielä tilaa?

Kerro yrityksestäsi, niin me kerromme mitä rahoitusta voit vielä hyödyntää

Miten seuraan yritykseni de minimis-piikin ylittymistä?
Tagged on: