Horizon 2020-puiteohjelman pk-yrityksille suunnattu instrumentti on yksi suosituimmista EU-yritystukien muodoista. Euroopan komissio julkaisi vastikään vuosittaisen arviointiraportin, jossa tarkastellaan ohjelman hakijoita, hakemusmääriä sekä rahoituksen saaneita yrityksiä. Tässä muutamia poimintoja ohjelman tunnusluvuista.

Fun Fact 1. 2017 instrumentin vuosibudjetti oli 438 miljoonaa euroa ja 2020 mennessä sen odotetaan nousevan 600 miljoonaan.

SME instrumentin läpimenoprosentit ja kilpailutilanne

Horizon SME instrument on osa uusinta puiteohjelmaa

Vuonna 2014 käynnistetty SME-instrumentti on jo tukenut jo yli 3200:a pk-yritystä niin rahallisesti kuin bisnesvalmennuksen muodossa.  Vaikka ohjelman vuosittaista rahoituspanosta on hilattu tasaisesti ylöspäin, on kilpailu on tiivistynyt samaan tahtiin.

Suosiosta johtuen hakemusten läpimenoprosentit ovat olleet kauttalinjan suhteellisen alhaisia. Instrumentin ykkösvaiheessa 8% ja kakkosvaiheessa 4,8%.

Valtioiden välisessä vertailussa suomalaisten yritysten hakemukset ovat menneet läpi 7% todennäköisyydellä. Harmittavasti jäämme niukasti naapuriemme jalkoihin. Vastaavat luvut ovat ruotsalaisille hakijoille 9%, ja virolaisille 8%.

Fun Fact 2. SME-ohjelma on saanut jo 47 000 erillistä hakemusta

Mitä ohjelmassa voittaneet kaipaavat rahoituksen lisäksi?

Rahoituksen saajat kaipaavat apua strategian ja markkinaymmärryksen kehittämisessä

Osana SME-instrumentin toimintaa menestyksekkäille pk-yrityksille tarjotaan räätälöityä bisnesvalmennusta ja kiihdytyspalveluita. Tämän ohjelman puitteissa tehty tarveanalyysi osoittaa osallistuvien yritysten suurimmat prioriteetit. Yleisimmät esille nousseet kehityskohteet olivat uusien asiakkaiden sekä jakelukanavien löytäminen. Viereinen ''kiekko'' osoittaa aihealueet, joihin pk-yritykset ovat hakeneet apua valmennuksen kautta.

Tulokset mukailevat myös Excedean tekemiä huomioita kansainvälistyvien pk-yritysten kohtaamista haasteista. Itse kohdemarkkinan ymmärtäminen ja tiedon kerääminen ovat tärkeitä, mutta myös yrityksen strategiaa ja johtamista on päivitettävä yrityksen laajentuessa. Lisää tietoa kansainvälistymisen mahdollisista kompastuskivistä (ja niiden välttämisestä) löydät Excfilesistä!

Fun Fact 3. Yritykset kaipaavat sparrausapua markkinaymmärryksen kehittämiseen ja strategiatyöhön.

Suunnitteletko osallistumista SME-instrumenttiin? 

Kerro yrityksestäsi, niin me kerromme miten sinä pääset alkuun hakemusprosessissa 

2018 SME instrumentti läpimenoprosentit