EUROSTARS-rahoitusohjelma

Eurostars-rahoitusohjelma on uusien innovaatioiden kehittämiseen suunnattu avustusohjelma, joka on tarkoitettu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Toiminta on aloitettu vuonna 2007 ja sen ajatuksena on mahdollistaa innovatiivisten, mutta riskialttiiden (ei markkinaehtoisten) projektien rahoittaminen. Eurostars on yksi maailman suurimman julkisen yhteistyön, EUREKA-verkoston, rahoitusohjelmista.

Miksi hakea Eurostars-ohjelmaan?

Kiinnostavimmat faktat ohjelmasta (lähde: EUREKA verkkosivut) :

• 29 % hakemuksista saa rahoitusta
• 2014 vuodesta lähtien investointeja tehty 1,75 Miljardia euroa
• 45 % hakijoista pääsee uusille markkinoille

Luvut kertovat ohjelman merkittävyydestä selkeästi. Lähes kolmannes hakijoista saa rahoitusta, mikä on EU-tason instrumentiksi suhteellisen korkea. Projekteja on rahoitettu lähes kahdella miljardilla eurolla. Tämä valtava rahamäärä on taannut EUREKA-verkoston maiden yrityksille mahdollisuuden kehittää uutta liiketoimintaa ja saada muihin nähden kilpailuetua. Koska EUREAKA tukee kansainvälistä ja rajat ylittävää yhteistyötä, on luonnollista että jopa 45% ohjelmaan osallistuneista yrityksistä on saanut laajennettua liiketoimintaansa uusille markkinoille. Lähes puolet osallistuneista yrityksistä ovat onnistuneet kasvamaan kansainvälisesti, mikä on selkeä meriitti projektien hyvälle onnistumiselle. Käytännön case-esimerkkejä Eurostars-rahoitusohjelmassa onnistuneista yrityksistä voi lukea  EUREKAN verkkosivulta sekä tutustumalla myös Excedean referensseihin.

Milloin voin hakea Eurostars-tukea ja mitä reunaehtoja ohjelmaan liittyy?

Eurostar-rahoitusohjelmassa on tavallisesti kaksi vuotuista cut-offia, yksi helmi-maaliskuussa ja toinen elo-syyskuussa. Hakemusportaali hakemusten jättämiselle aukeaa pari kuukautta ennen kunkin cut-offin sulkeutumista. Seuraava cut-off on 04.02.2021 ja tällöin sovelletaan vielä nykyisiä Eurostars-ehtoja, Alkuvuoden cut-offin jälkeen myös Eurostars siirtyy uuden Horisontti Eurooppa ohjelmakauden alaisuuteen, mikä voi vaikuttaa osallistumiskriteeristöön.

Tärkeimmät reunaehdot osallistumiselle ovat:

1. Projektiin tulee kuulua yrityksiä useammasta (min 2 kpl) EUREKA-verkostoon kuuluvasta maasta

2. Projektin vetäjän tulee olla PK-sektorin yritys.

3. Lisäksi hakijoiden tulee täyttää tietyt tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät reunaehdot. Tarkemmat hakuehdot löydät täältä.

Sopivan projektin hahmottelu, partnereiden löytäminen ja varsinaisen hakemuksen kirjoittaminen haukkaavat nopeasti useita kuukausia. Joten nyt on korkea aika käynnistää projektin suunnittelu ja partnereiden valinta 04.02.2021 cut-offia silmällä pitäen, jotta kilpailukykyisen ja laadukkaan hakemuksen valmisteluun jää tarpeeksi aikaa.

 

Suunnitteletko EUROSTARS rahoitusta?

Kerro yrityksestäsi, niin me kerromme miten pääset alkuun hakemusprosessissa

 

Eurostars-rahoitusohjelma
Tagged on: