EU:n tukieuroja kanavoidaan vuosittain todella laajasti aina maataloudesta korkean teknologian kehityshankkeiseen. Innovatiivisille pk-yrityksille houkuttelivin vaihtoehto on tällä hetkellä Horizon 2020 -ohjelma, joka starttasi jo vuonna 2014. Pienien ja keskisuurten yritysten huomio pyörii erityisesti pk-instrumentin (SME-instrument) ympärillä.

Käytännössä hakeminen tapahtuu vastaamalla Euroopan komission asiointisivuilla julkaistuihin ehdotuspyyntöihin (Call). Tämän jälkeen päätökset tehdään pääkalloin paikalla Brysselistä ja koska kyseessä on Euroopan laajuinen ohjelma, on kilpailu myös sen mukaista. Kovan kilpailun lisäksi jo hakemisessa on omat haasteensa, jotka entisestään lisäävät työtaakkaa – nämä kannattaakin tiedostaa jo hyvissä ajoin, kun hakemista harkitsee.

Sopivan “Topicin” löytäminen on haastava

Vaikka nykyään hakeminen onnistuu sähköisesti, niin Horisonttia varten rakennettu uusi asiointiportaali (Participant Portal) ei ole sieltä käyttäjäystävällisimmästä päästä. Oma kohtainen huomio on ollut, että kaikki tärkeät hakukuulutukset (Call) ja niiden aiheet  (Topic) tulee lisätä kirjanmerkkeihin, sillä liian usein niiden uudelleen löytäminen on klikkailuviidakon takana. Kyllä ne aina löytyvät, mutta aikaa tuhraantui taas ihan turhaan.

Tästä pääset suoraan vilkaiseaan mitä SME-instrumentti Callissa on tällä hetkellä tarjolla. Jatkon kannalta myös Search Topics välilehti kannattaa laittaa muistiin, voit nimittäin etsiä keywordeilla itselle soveltuvia aiheita – Mikäli topicin nimessä vilahtaa tunniste “SMEinst” kuuluu kyseinen Topic sme-instrumentin piiriin.

On hyvä myös tiedostaa, että oma hanke voi soveltua useamman Topicin alaisuuten, jolloin on erittäin tärkeää arvioida, missä haussa menestymismahdollisuudet on parhaat

– Mennäänkö sillä mikä on omalle innovaatiolle perfect fit

-vai panostetaanko hakuun, jossa ei ole niin paljoa kilpailua, mutta linkkaaminen haun kriteereihin on haastavampaa.

Näitä asioita kannattaa puntaroida jo ennen hakemuksen kirjoittamisen aloittamista. Kun kohde on selkeä heti alusta asti, niin oman hankkeen vahvuudet hakukriteerien suhteen on helpompi tuoda esiin.

Rahoituspäätökset perustuvat pelkästään kirjalliseen hakemukseen

Horisontti 2020 hakeminen tapahtuu englanniksi kirjallisella hakemuksella. Missään vaiheessa hakuprosessia omaa yritystä tai ideaa ei pääse esittelemään hakemuksen arvioijille. Eikä vastaavasti arvioinnista vastuussa olevat pääse esittämään mahdollisesti heitä askarruttavia kysymyksiä hakijalle. Kaiken tulee siis löytyä hakemuksesta, jolla on tarkat pituus ja sisältövaatimukset. Harmillistahan tämä on, ettei arviointiprosessissa ole minkäänlaista valvottua vuorovaikutusmahdollisuutta, mutta resurssien puitteissa ihan ymmärrettävää.

Tulokset oman hakemuksen menestymisestä saa suhteellisen nopeasti, noin parissa kuukaudessa. Jos tulos on negatiivinen, niin on hyvä tiedostaa, ettei hakeminen ole missään nimessä kerrasta poikki. Seuraavaan, parin kuukauden päässä häämöttävään hakukierrokseen, voi osallistua uudella ja viilatulla hakemuksella. Tässä tuleekin vastaan arviointiprosessin seuraava, erityisesti hakijaan vaikuttava, heikkous: Palaute on minimaalista. Hakijan pitäisi pystyä tunnistamaan oman hakemuksensa kehittämistarpeet numeroarvosanojen ja ylimalkaisen sanallisen palautteen perusteella – ei mikään helppo tehtävä.

Summa summarum. Kilpailu Horisontin kautta jaettavasta EU-rahoituksesta on todella kovaa ja onnistujat ovat oikeasti Euroopan huippuja – onko sinun yrityksesi valmis hakemusrumbaan?

Horizon 2020 rahoitus – hakijan haasteet

Leave a Reply