Suomessa Tekes ja Ely-keskus myöntävät huomattavia summia yritysten kehittämiseen sekä kansainvälistymisen tukemiseen. Näiden lisäksi kotimaasta löytyy vielä kolmaskin kansainvälisen toiminnan edistäjä: Finnpartership. Finnpartnershipilla on oma kansainvälistymistuki, joka eroaa Tekesin ja Ely-keskuksen tukiohjelmista siinä, että tämä instrumentti on suunnattu vain ja ainoastaan yhteistyöhankkeisiin suomalaisten ja kehitysmaiden toimijoiden välillä.

Finnpartnershipin kansainvälistymistuki on liikekumppanuustukea

Finnpartenershipin kansainvälistymistuki tunnetaan paremmin liikekumppanuustukena, sillä sen tavoitteena on edistää suomalaisten, kehitysmaiden yritysten sekä muiden liiketoimintaa harjoittavien organisaatioiden yhteistyöhankkeiden lisääntymistä. Tuettavan hankkeen siis pitää kohdistua OECD:n listalta löytyvään kehitysmaan.

Valitun kohdemaan mukaan määräytyy myös hankkeen saama tukiprosentti (tosin tähän vaikuttaa myös hakijayrityksen tai -organisaation koko). Lähtökohtaisesti tuki voi kattaa 30%, 50%, 70% tai jopa 85% hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.

“Liikekumppanuustukea voi hakea kehitysmaihin suuntautuvan, pitkäaikaiseen kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän ja liiketaloudellisesti kannattavaksi suunnitellun toiminnan suunnittelu-, kehitys- ja koulutusvaiheisiin.” – Finnpartnership

Kuka voi hakea ja mitä hankkeissa voi tehdä?

Liikekumppanuustuen hakija voi olla suomalainen yritys tai muu toimija, jonka tähtäimessä on pitkäaikainen kaupallinen yhteistyö kehitysmaan tai siellä sijaitsevan toimijan kanssa. Hakija voi olla myös ulkomaille rekisteröity yritys, jos sillä on merkittävä linkki Suomeen (esim. suomalaisomistus). Hakijan tulee olla päävastuussa ja hankkeen tulee liittyä oleellisesti hänen liiketoimintaansa.

Finnpartnershipin kansainvälistymistuki kulkee nimiellä liikekumppanuustuki, sillä se pyrkii lisäämään yhteistyöhankkeita
Finnpartnershipin kansainvälistymistuki tähtää yhteistyöhankkeisiin suomalaisten ja kehitysmaiden toimijoiden välillä

Yritysten lisäksi myös muut organisaatiot voivat hakea liikekumppanuustukea, kunhan ne toimivat tai ovat rekisteröityneenä Suomeen. Näihin luketuvat:

• Liikelaitokset tai muut vastaavat liikenteeseen liittyvä julkisen sektorin laitos.

• Yliopistot, tutkimuslaitokset ja vastaavat organisaatiot

• Sekä yhdistykset ja kansalaisjärjestöt

Tavanomaisimmat Finnpartershipin tukemat hankkeet pitävät sisällään seuraavanlaisia toimia:

• Kehitysmaahan perustetaan yhteisyritys paikallisen toimijan kanssa

• Suomalainen yritys perustaa tytäryrityksen kehitysmaahan

• Pyritään lisäämään tuontia kehitysmaasta Suomeen (ja samalla myös muihin maihin)

• Luodaan pitkä-aikaiseen liiketoimintaan tähtääviä alihankinta, huolto-, franchise- tai lisensointisopimuksia kohdemaan toimijan kanssa

• Pilotoidaan ja demonstroidaan kaupallisia ratkaisuja ja teknologioita kohdemaassa tai yhteistyössä kohdemaan toimijan kanssa

Hankkeet voi jakaa kolmeen “työvaiheeseen”

Tukea voi saada kolmeen eri hankevaiheeseen, joita ovat (1) selvitys-, (2) kehitys-, (3) koulutusvaihe. Nämä ns. työvaiheet voivat pitää sisällään seuraavanlaisia tehtäviä:

1. Selvitysvaihe: Partnerihaku, hankeselvitykset, liikeotimintasuunnitelman teko ja vaikuttavuusarvioinnit

2. Kehitysvaihe: Kehitetyn teknologian pilotointi, asiantuntija- ja konsultointipalvelut (jotka tähtäävät kehitysmaassa sijaitsevan yrityksen tai kumppaninen liiketoimintasektorin kehittämiseen)

3. Koulutusvaihe: Henkilökunnan koulutus (kohdistuu kehitysmaahan), paikallisen koulutustoiminnan tukeminen

Huomaathan, että tukea ei voi saada pelkästään vientiin tähtääviin hankkeisiin tai sellaisiin projekteihin, joissa yhteistyö tapahtuu pelkästään myyntiagentin tai jakelijan kanssa. Tähän on kuitenkin olemassa pienenpieni poikkeus niiden vientihankkeiden osalta, joihin liittyy pitkäaikaista osaamisen siirtoa tai koulutusta – näihin toimiin voi tietyissä tapauksissa nimittä saada tukea.

Jos yhteistyö kehitysmaiden toimijoiden kanssa on osa yrityksesi kasvusuunnitelmaa, niin Finnpartnershipin liikekumppanuustukeen kannattaa ehdottomasti tutustua tarkemmin. Kannattaa myös muistaa, että Tekes jakaa pk-yrityksille avustuksia projekteihin joilla yritys hakee kansainvälistä kasvua,  joten rahoitusmahdollisuuksia on myös niillä yrityksillä, jotka eivät Finnpartnershipin tuen piiriin sovi.

 

Finnpartnership tukee kehitysmaihin suuntautuvia yhteistyöhankkeita

Leave a Reply