Ely-keskuksien hallinnassa pyörivän kehittämisavustuksen turvin rahoitetaan suomalaisten yritysten kehittämishankkeita. Kyseessä on harkinnanvarainen avustus, joka seurailee tarkkaan kulloinkin voimassa olevia alueellisia rahoitusehtoja ja painotuksia. Koska lähes kolmannes Suomalaisten yritysten toimipaikoista on keskittynyt Uudellemaalle, niin tässä olisi lyhyt katsaus nykyisiin painotuksiin. Tiedot on poimittu Länsi-Suomen Ely-keskuksen rahoituslinjauksesta, joka on tarkastettu viimeksi tammikuun (2017) aikana ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Vaikka yrityksesi ei osuisikaan juuri Uudellemaalle, niin alueen rahoitusehdoista saa kuitenkin yleiskuvan siitä millaisia hankkeita tällä hetkellä tuetaan. Loppujen lopuksi eri alueiden ehtojen välillä on enemmän yhteneväisyyksiä kuin eroja.

Uudenmaan rahoituslinjaukset

Jo useamman vuoden ajan kehittämisavustusta on painotettu pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen. Kehittämisavustusta jaetaankin tällä hetkellä vain kasvuhankkeisiin, ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saadakseen rahoitusta yrityksen oman kehittämishankkeen tulee osua jompaankumpaan seuraavista painopisteistä:

I Kasvukykyisten pk-yritysten liiketoiminnan kehittämishankkeet

Kotimaahan keskittyvissä hankkeissa avustusta myönnetään lähinnä yrityksen ulkopuolelta ostettaviin asiantuntijapalveluihin. Avustuksella voi teettää mm. markkinatutkimuksia ja selvityksiä, valmistella kasvustrategiaa tai muita kehittämissuunnitelmia, ja mikäli yritys tähyää kv-markkinoille voi tähän liittyville valmisteluille saada tukea.

II Kansainvälistymällä kasvua hakevien pk-yritysten kehittämishankkeet

Ely kehittämisavustus soveltuu pk-yrityksille
Ely kehittämisavustus Uudellamaalla

Tämä painopiste on tarkoitettu vientiä aloittaville tai omaa vientitoimintaansa selkeästi laajentaville pk-yrityksille, jotka lanseeraavat omia tuotteittaan/palveluitaan uusille markkinoille. Avustuksen avulla yritys voi kartoittaa uusia markkina-alueita ja edistää niiden avaamista. Hankkeen on oltava hakijan liiketoiminnan kannalta merkittävä. Lisäksi hankkeelta odotetaan pitkäkestoisuutta (vuosi) ja selkeää suunnutelmallisuutta.

Mitä rahoituksella voi tehdä?

• Kansainvälistymiseen liittyvät konsultointi sekä markkinatutkimukset
• Markkinatutkimusmatkat
• Messuosallistumiset ulkomailla
• Palkkamenot, mikäli hankke vaatii toteutuakseen yhden uuden henkilön palkkaamista yritykseen. Palkkakuluksi hyväksytään maksimissaan 4000 €/kk

Paljonko rahoitusta voi saada?

Enintään  50 000 € per yritys

Mitä ei tueta?

Valitettavasti Uudenmaan alueella ei tueta tällä hetkellä investointeja eikä tuotekehityshankkeita. Investointien tukemiseen myönnetään muutenkin tätä nykyä todella nihkeästi avustuksia, eli tilanne on samanlainen todella monella muullakin alueella. Oman alueen rahoituslinjauksia voi tarkastella täältä.

Jos hakija yritys on saanut aikaisemmin tukea kansainvälistymiseen mm. Elyltä tai Tekesiltä, niin edellisten hankkeiden tulokset käydään tarkkaan läpi ja tämän lisäksi hakemukseen sovelletaan huomattavasti tiukempia kriteerejä, näin pyritään varmistamaan että avustukset menevät oikeasti kasvuun kykeneville yrityksille.

Tarvitsetko apua tukiviidakossa? 

Kerro meille kehittämistarpeestasi, niin me kerromme voiko yrityksesi saada rahoitusta.

 
 

ELY kehittämisavustus – Rahoitettavat hankkeet Uudellamaalla

Leave a Reply