Suunnitteletko yrityksesi innovatiivista kehitysprojektia, jossa luodaan uusi tuote, palvelu tai prosessi? Onko innovaatiosi riittävän vahva muuttamaan markkinoita tai luomaan kokonaan uusia? Hyötyisikö innovaatioprojektisi yhteistyöstä eurooppalaisen, kanadalaisen, korealaisen, singaporelaisen tai eteläafrikkalaisen kumppanin kanssa? Tsekkaa sopiiko Eurostars sinulle

Eurostars on avannut syksyn hakuikkunansa ja hakemuksia voi jättää 4. marraskuuta klo 14.00 CET asti. Ohjelma tarjoaa avustusmuotoista tukirahoitusta kansainväliselle kehitysyhteistyölle, jolla on mahdollisuus päästä uusille markkinoille ja uusille asiakasryhmille ainutlaatuisilla innovatiivisilla tarjouksilla.

Kuinka paljon rahoitusta yrityksesi (ja kumppanisi) voi saada?

Uusi Eurostars-3 ohjelma rullaa Horizon Europe -ohjelman rinnalla (2021--2027), ja sen arvioitu budjetti on noin 1,2 BEUR , jolla pyritään rahoittamaan vähintään 1700 hanketta. Jokaiselle hakijalle voidaan myöntää avustusta enintään 500 KEUR. Eurostars rahoittaa enintään 50 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista, mikä mahdollistaa enintään 1 miljoonan euron budjetin per osallistuja.

Mitä kustannuksia Eurostars -hankkeeseen voi sisällyttää?

Hakemuksessa esitetään työsuunnitelma, jossa kuvataan hankkeen sisältö työpakettien avulla. Työsuunnitelmassa tulee korostaa teknistä kehitystä ja kehitettävän ratkaisun innovatiivisuutta. Tukikelpoisia kustannuksia ovat palkat, konsulttipalkkiot, laitteet ja materiaalit sekä IPR -investoinnit.

Mitkä ovat hankekonsortion muodolliset vaatimukset?

Voittavan Eurostars projektin perusta on rajat ylittävä  yhteistyö, jossa hyödynnetään osallistujien teknistä osaamista. Yhteistyön tuloksista hyötyvät kaikki osallistujat ja kaikki hankkeen osallistujat vastaavat omista kustannuksistaan ​​ja riskeistään. Hankekonsortiossa on oltava yksi innovatiivinen pk-yritys, ja muut osallistujat voivat olla yrityksiä, tutkimuslaitoksia tai yliopistoja. Vähimmäisvaatimus on kaksi riippumatonta organisaatiota kahdesta eri maasta, jotka ovat Eureka-verkoston jäseniä.

Mitä uutta Eurostars-3:ssa?

Uusi 7-vuotinen Eurostars-3-ohjelma seuraa Horisontti 2020 -ohjelman (2014--2020) rinnalla käynnistynyttä Eurostars-2-ohjelmaa. Nyt Eurostars avautuu laajemmalle yleisölle ja lupaa huomattavia parannuksia hakuprosessin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Tässä ovat merkittävimmät muutokset:

Innovatiiviset pk -yritykset, joilla ei ole aiempaa t&k -kokemusta, mutta joilla on kunnianhimoa ja valmiuksia kehittää uusia tuotteita, prosesseja ja palveluita, ovat nyt oikeutettuja hakemaan rahoitusta. Aikaisempi "T&K -performing" määritelmä, joka vaatii tietyn määrän T&K -toimintaan sitoutuneita kokoaikaisia ​​työntekijöitä, on nyt poistettu. Tämä mahdollistaa kaikkien innovatiivisten pk yritysten osallistumisen.
• Uusi ja parannettu hakemusjärjestelmä helpottaa hakemus- ja raportointiprosessia.
• Uudessa ohjelmassa on vähemmän tukikelpoisuuskriteerejä, joten useammat pk -yritykset voivat hakea.
• Arviointiprosessi nopeutuu - arvio on 13 viikkoa cut-offin sulkeutumisen jälkeen

Milloin on seuraava jättöpäivämäärä?

Seuraava hakemusten jättöpäivä on 4. marraskuuta 2021. Jos yrityksesi haluaa kisata Eurostars 2021 -rahoituksesta, nyt on aika valita kumppani ja laatia hakemus. Kilpailukykyisen hakemuksen laatiminen kestää noin kuukauden. Hakemukset arvioidaan Brysselissä toimivan riippumaton EU-tason komitean toimesta, ja avustuksen maksaa ja hallinnoi kunkin maan kansallinen rahoituslaitos.

Mitä tarvitaan kilpailukykyisen ja menestyvän Eurostars -hakemuksen laatimiseksi?

Excedean 15 vuoden kokemuksen perusteella, onnistuneella Eurostars -hakemuksella on oltava:

1) Kattava ja uskottava liiketoimintamalli
2) Todistettu, vahva markkinapotentiaali
3) Syvää kansainvälistä yhteistyötä

Suunnitteletko EUROSTARS rahoitusta?

Kerro yrityksestäsi, niin me kerromme miten pääset alkuun hakemusprosessissa

 

Eurostars palaa uudistettuna – Syksyn 2021 haku auki
Tagged on: