Käsittelimme aikaisemmassa Tukiviidakon artikkelissa yritystukia, jotka on suunnattu kehittyville markkinoille lähteville yrityksille. Tänä vuonna EU:n Horizon 2020-puiteohjelmassa on lanseerattu uusi rahoitustuote, jonka avulla kannustetaan eurooppalaisia pk-yrityksiä muodostamaan strategisia kumppanuuksia Euroopan ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Uusi instrumentti kulkee nimellä InnoWWide, ja sen tavoitteena on viedä innovaatioita kehittyville markkinoille sekä parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä globaalissa mittakaavassa.

Millaista rahoitusta on saatavilla?

innowwide eu rahoitus
InnoWWide rahoitushaku on nyt käynnissä.

Tämä tuki-instrumentti on tarkoitettu esiselvityshankkeisiin (Viability Assessment Projects). Haettava tukisumma on 60 000 € per projekti, mikä voi kattaa 70% kokonaiskustannuksista. Täten projektin koon tulee olla vähintään 86 000 €. Hankkeen kesto on enimmillään kuusi kuukautta.

Suomalaiset pk-yritykset ja startupit voivat hakea rahoitusta. Rahoitettavassa hankkeessa on oltava mukana innovaatioyhteistyötä (co-innovation tai co-creation) kohdemaassa paikallisen toimijan kanssa. Kumppani tai alihankkija voi olla selvitettynä jo ennen hakemista, mutta partnerihaku voi myös olla osa hanketta. InnoWWide-projektin tavoitteena on validoida kehitettävän ratkaisun potentiaali ja soveltuvuus kehittyvissä globaaleissa arvoketjuissa, ja tätä varten tuella voidaan selvittää esim. teknisiä, kaupallisia, oikeudellisia ja/tai sosioekonomisia seikkoja.

Ensimmäinen hakukierros päättyy toukokuun lopulla, ja seuraavan kierroksen on suunniteltu tapahtuvan loppuvuodesta 2019.

Haetko kasvua kehittyviltä markkinoilta?

Kerro meille hieman yrityksestäsi, niin me kerromme mitä rahoitusta voit hyödyntää

InnoWWide – Uusi tuki-instrumentti pk-yritysten kansainvälistymiseen