Suomalaisten tietotaito ja innovatiivisuus ovat kovassa huudossa useilla toimialoilla. Hyvän maineensa ansiosta suomalaiset ovat haluttuja partnereita myös kehittyvillä markkinoilla. Kovan kysynnän lisäksi myös julkinen valta tarjoaa taloudellisia kannustimia päätään nostavien markkinoiden tavoitteluun, etenkin jos projektien sisällöt myötäilevät Suomen kehityspolitiikan ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Ulkoministeriön infoisku - Yritystuet kehittyville markkinoille

Ulkoministeriön sivuilta löytyy perustietoa yleisimmistä rahoitusinstrumenteista, joita yksityissektorin yritykset voivat hyödyntää kehitysmaissa. Rahoitusta on saatavilla monissa eri muodoissa, erityisesti projekteille jotka lisäävät uusiutuvan energian käyttöä, luovat työpaikkoja ja vahvistavat kohdemaiden talouksia. Kehityspolitiikan ohjenuorana on ylipäätään vahvistaa Suomen ja kehittyvien talouksien välistä kaupankäyntiä. Vaikka yrityksesi olisi siis vasta pohtimassa nouseville markkinoille lähtöä, tukea löytyy esimerkiksi esitutkimuksiin, markkinaselvityksiin ja partnerien hakuun. Tästä esimerkkinä vaikkapa Finnpartnershipin liikekumppanuustuki.

Perinteisemmät Business Finlandin (entisen Tekesin) rahoitusohjelmat tarjoavat yleensä hyvän lähtökohdan kansainvälistymisprojekteihin, ja näin on myös kehittyvien markkinoiden kohdalla. Lisäksi Business Finlandin BEAM-ohjelma tukee innovatiivisia liiketoimintahankkeita kehittyvissä talouksissa. Tukiviidakosta löytyy myös lukuisia paikallisia kumppanuusohjelmia, joiden avulla myös suomalaiset yritykset voivat viedä ratkaisujaan maailmalle ja solmia liikekumppanuuksia. Esimerkkeinä mainittakoon Energy & Environment Partnership -ohjelmat, jotka tukevat uusiutuvan energian ratkaisuja tietyissä Afrikan ja Aasian maissa.

 

Haetko kasvua kehittyviltä markkinoilta?

Kerro yrityksestäsi, niin me kerromme miten voit hyödyntää yritystukia

 

Yritystuet kehittyville markkinoille – Tutustu ulkoministeriön listaan