Isoja onnistumisia EU-rahoituksen parista. Vuoden 2019 aikana Excedea auttoi Icare Finlandia Eurostars-hakemusprosessissa. Kovan työn tuloksena asiakkaalle ja tämän valikoimalle projektipartnerille myönnettiin yli 400 tuhannen euron rahoitus. Yhteistyö Excedean kanssa on auttanut Icarea nopeuttamaan ja laajentamaan innovaatioprojektiaan.

Icare Finlandille Eurostars-rahoitus Excedean tuella
Tagged on: