yritystuki korona
Koronavirus on aiheuttanut monille yrityksille merkittäviä häiriöitä liiketoimintaan. Nyt julkista rahoitusta suunnataan epidemiasta kärsiville yrityksille.

Suomen hallitus on ottanut käyttöön järeitä keinoja koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Lukuisten rajoittavien toimenpiteiden ohella julkinen valta ottaa nyt aktiivista roolia talouden elvyttämiseksi. Elinkeinoministeriö onkin antanut vahvan signaalin siitä, että yritysten rahoitus turvataan näinä poikkeuksellisina aikoina.

Yritystukien määrää ja saatavuutta ollaan nyt lisäämässä erityisesti pienille, keskisuurille ja midcap-yrityksille (midcap-yritykset ovat suuryrityksiä, joiden liikevaihto on konsernitasolla enintään 300 miljoonaa euroa). Nykyisen lainsäädännön puitteissa valtio ei voi tukea suuria ja pörssilistattuja yhtiöitä yhtä mittavasti, joskin tukitoimenpiteitä myös näille yrityksille on suunnitteilla.

Millaista tukea on nyt saatavilla?

korona yritystuki
Business Finland myöntää nyt yrityksille poikkeuksellista häiriötilanteiden kehitysrahoitusta.

Business Finland on avannut kaksi uutta rahoituspalvelua koronavirustilanteen vuoksiMikäli käynnissä oleva epidemia on vaikuttanut (tai saattaa vaikuttaa) yrityksesi alihankintaketjun toimivuuteen, kuulutte rahoituksen kohderyhmään. Tukitoimien kohteena mainitaan erityisesti yritykset, jotka toimivat matkailun alalla (ml. oheispalvelut), luovilla ja esittävillä aloilla.

Business Finlandilta tukea voivat hakea pk- ja midcap-yritykset, jotka työllistävät 6 – 250 henkilöä.

Tukea on saatavissa kahden eri rahoitustuotteen muodossa:

1. Esiselvitysrahoitus (max. 10 000 euron avustus). Tämän avulla yritys voi suorittaa tarvittavia selvityksiä häiriötilanteen vaatimista toimenpiteistä, kuten:

  • selvittää uusia alihankintaketjuja
  • suunnitella uusia liiketoimintoja
  • kehittää tuotannon organisointia
  • selvitykset ja valmistelut, jotka tähtäävät majoitus- ja matkailupalvelujen kehittämiseen

2. Kehittämisavustus (50 000 – 100 000 euron avustus). Avustusta myönnetään sellaisten toimintojen kehittämiseen, jotka parantavat yritysten toimintamahdollisuuksia nykyisessä poikkeustilanteessa ja sen jälkeen. Rahoitettavan projektin tuloksena odotetaan syntyvän uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Tuki kattaa molemmissa rahoitustuotteissa 80% projektin kustannuksista, ja avustuksesta 70% maksetaan ennakkoon.

Huomattavaa on, että nämä instrumentit ovat de minimis-tukea. Yrityksesi voi siis hakea näitä poikkeuksellisia tukia, mikäli de minimis-kiintiössä on vielä tilaa.

Uusien häiriötilanteita varten räätälöityjen rahoitusinstrumenttien ohella yritysten rahoitusta muissa ohjelmissa jatketaan tavalliseen tapaan. Koronaviruksen aiheuttamat häiriöt otetaan huomioon ja erityisesti panostuksia TK-työhön pyritään tukemaan erilaisilla joustoilla, mm. lainojen lyhennyksien suhteen.  Käynnissä olevien projektien aikataulujen pitkittymiseen ja projektien sisältöön kohdistuviin muutoksiin suhtaudutaan niin ikään joustavasti.

ELY-keskukset tukevat yrityksiä, jotka työllistävät 1 – 5 henkilöä. Rahoitushaku aukesi maaliskuun lopulla.

ELY-keskukset tukevat pieniä yrityksiä kriisin aikana.

Tukea voivat hakea yritykset, joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä. Rahoituksen avulla yritykset voivat toteuttaa kehittämistoimenpiteitä liiketoiminnan uudistamiseksi ja osaamisen vahvistamiseksi.

ELY:n rahoitukseen pätevät samat säännöt ns. de minimis-kumulaatiosta kuin Business Finlandin myöntämään rahoitukseen. Lisäksi rahoitusta voivat hakea yritykset koko Suomessa, siinä missä aikaisemmin ELY:n kehittämisavustuksia ei aikaisemmin myönnetty Uudellamaalla toimiville yrityksille.

finnvera koronavirus rahoitus
Hallitus on korottanut huomattavasti Finnveran valtuuksia tukea kriisistä kärsiviä yrityksiä.

Finnvera on puolestaan ilmaissut, että sillä on merkittävä valmius lisätä pk-yrityksille suunnattua rahoitusta. 

Finnveran myöntämät erilaiset takaukset sekä investointi- ja pääomalainat soveltuvat pk-yrityksille epidemian aiheuttamiin lisääntyneisiin käyttöpääomatarpeisiin.

Lisää tietoja ja vastauksia useimmin esitettyihin kysymyksiin Finnveran koronarahoituksesta löytyy täältä.

Liiketoiminnan häiriötilanteiden rahoitus päättyi kesäkuussa 2020.

Tarvitsetko rahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteessa?

Laita meille hieman infoa yrityksestäsi, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian

Yrityksille lisää rahoitusta koronaviruksen vuoksi
Tagged on: