koronalainaAlkuvuodesta yleisöä paljon puhuttaneiden yritysten korona-avustuksien haut ovat nyt tulleet päätökseen. Business Finland vastaanotti yhteensä lähes 30 000 tukihakemusta yrityksiltä, jotka hakivat tukea kehitystoimenpiteisiin tai esiselvityksiin häiriötilanteissa. ELY-keskukset saivat niin ikään yli 33 000 hakemusta. Molemmat virastot ovat olleet täysin työllistettyjä hakemusten käsittelyn kanssa, ja viimeisten koronatukipäätösten tekeminen kestänee vielä tovin. Jatkossa koronatuki muuttuu lainamuotoiseksi, ja hakemuksia käsittelee Business Finland.

Millaista lainaa on nyt saatavilla?

Kyseessä on koronalaina, eli viralliselta nimeltään tilapäinen lainarahoitus tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI).

Koronalainaa voivat hakea vähintään kuusi henkilöä työllistävät pk- ja midcap-yritykset sekä merkittävää liiketoimintaa tekevät säätiöt ja yhdistykset.

Kuinka paljon rahoitusta voi saada?

Rahoitettavan projektin koko on oltava vähintään 150 000 euroa. Business Finland rahoittaa projektin kuluista 70%, joten yrityksen on rahoitettava loput 30% itse. Minimissään lainan koko on siis 105 000 euroa, jolloin yrityksen on itse investoitava vähintään 45 000 euroa.

Kotimarkkinoilla toimivat yritykset voivat saada lainaa enintään 500 000 euroa. Business Finland ei ole määrittänyt erillistä kattoa kansainvälistä kasvua hakevien yritysten lainoille, vaan rahoitustarve arvioidaan aina tapaus kerrallaan.

Rahoituksen voittaneet yritykset saavat lainasummasta ennakkona 30% projektin käynnistyttyä. Loput rahat maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella projektin aikana.

Laina-aika on yleensä 7-10 vuotta. Tämä rahoitus on luonteeltaan riskilainaa, joka myönnetään ilman vakuutta.

Mihin koronalainaa voi käyttää?

Laina on tarkoitettu kehitysprojekteihin, joilla yritykset voivat parantaa kilpailukykyään nykyisessä häiriötilanteessa sekä pidemmällä tähtäimellä.

Koronalaina sopii esimerkiksi seuraavien toimenpiteiden toteuttamiseen:

1. Nykyisen tarjoaman ja toimintatapojen uudistaminen

2. Toimitus- ja tuotantoketjujen uudistaminen

3. Uusien ratkaisujen kehittäminen toimialalle tai omalle toimintaympäristölle

4. Ratkaisujen pilotointi ja kokeilu todellisessa toimintaympäristössä ja/tai yhdessä asiakkaiden kanssa

5. Selvitykset, jotka lisäävät ymmärrystä asiakkaiden käyttäytymisestä ja tarpeista

6. Oman muutoskyvyn ja ketteryyden kehittäminen, jotta yritys voi reagoida riittävän nopeasti ja joustavasti asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin.

Tarvitsetko rahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteessa?

Laita meille hieman infoa yrityksestäsi, niin kerromme miten voit hyödyntää koronalainaa

Business Finlandin koronatuki muuttuu lainamuotoiseksi
Tagged on: