ELY kehittämisavustus ja koronamuutokset ELY kehittämisavustus ja koronamuutosket

ELY-keskusten kehittämisavustus on usealle yritykselle tuttu tukimuoto, jonka suosio nousi kevään ja kesän aikana koronatukien ohella. Kuitenkin osa tukea kipeästi tarvitsevista yrityksistä on jäänyt tuen ulkopuolelle hakuehtojen seurauksena. Nyt kun päättäjillä on enemmän tietoja määrärahojen riittävyydestä ja oikein kohdistamisesta, on kriisiin viimein reagoitu toivotuilla muutoksilla. 15.10 annettiin uusi ''korona''asetus ELY-keskusten myöntämästä kehittämisavustuksesta. Asias on herättänyt runsaasti yleistä keskustelua ja jopa hämmennystä, mitä vaikutuksia tällä on jaettaviin avustuksiin.

Onko kyseessä siis uusi rahoitusinstrumentti? 

Todellisuudessa kyseessä on ainoastaan täydennys/muutos olemassa olevaan kehittämisavustukseen, kyseessä ei siis ole uusi koronatuki-instrumentti (ELY-keskuksen tiedoite). Asetusta on muutettu Euroopan komission antaman tiedonannon valtiontuista perusteella. Muutosten taustalla on varmasti myös ELY-keskuksista saatu palaute. Asetuksen tarkoituksena on kohdentaa tuki aiempaa laajemmalle joukolle.

Suurimmat epäkohdat, monien mielestä, liittyivät myönnettävän tuen määrään ja yritysten kokorajoitukseen. Muutosten myötä tukea myönnetään nyt aina 800 000 euroon asti. Suurimman mahdollisen tuen määrän korotus on merkittävä ja suurimpana syynä tähän on tuen poistuminen ns. de minimis kiintiöstä. Normaalioloissa de minimiksen alaista tukea on mahdollista saada yrityskohtaisesti maksimissaan 200 000 € kuluvalta ja kahdelta edeltävältä vuodelta yhteensä. Uudistuksen myötä yritykset, jotka ovat saaneet ennen koronakriisiä de minimiksen alaista tukea voivat uuden asetuksen myötä hakea ELY-keskusten myöntämää tukea.

Toinen merkittävä uudistus on kokorajoitukseen tehdyt muutokset. Pienille yrityksille ei myönnetty avustusta edellisen asetuksen puitteissa, jos yritys oli todettu olevan vaikeuksissa ennen vuotta 2020. Tähän on tullut muutos ja alle 50 hengen ja enintään 10 miljoonan euron liikevaihdon tai taseen loppusumman yritykset voivat nyt saada tukea. Uudistus on tärkeä käden ojennus valtiolta pulassa oleville pienyrittäjille ja auttaa säilyttämään suomalaisia työpaikkoja.

Lopuksi kannattaa huomioida, että rahoituksen myöntämisen ehdot ovat muilta osin pysyneet samoina. ELY-keskuksen sivuilta saat helposti selville rahoituksen muut voimassa olevat ehdot. Muutokset ovat voimassa ainoastaan vuoden loppuun asti, joten selvitä nopeasti mahdollisuutesi saada avustusta.

Suunnitteletko hakevasi kehittämisavustusta?

Kerro yrityksestäsi, niin me kerromme miten sinä pääset alkuun hakemusprosessissa

ELY kehittämisavustus ja koronamuutokset