Uudenmaan ELY-keskuksen kehittämisavustus lopetetaan

Uudenmaan ELY-keskuksen kehittämisavustus lopetetaan

Kesäkuussa päivitetyn rahoituslinjauksen mukaan pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukeviin kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin tarkoitettu ELY-keskuksen kehittämisavustus lopetetaan kansallisen määrärahan loppumisen myötä.Hämeen ELY-keskus tekee kesän aikana viimeiset rahoituspäätökset käsittelyssä oleviin hakemuksiin. Uutta rahoitusta ei ole tiedossa, eikä ensi vuoden tilanteesta ole löydettävissä…

ELY kehittämisavustus – Avustussummat ja läpimenoprosentit (vuosi 2015)

ELY kehittämisavustus – Avustussummat ja läpimenoprosentit (vuosi 2015)

Ely-keskuksien kehittämisavustuksen suosio on 2010-luvulla kokenut hieman inflaatiota, kun taas Tekes on onnistunut luomaan itselleen imagoa yritysten kehityshankkeiden ensisijaisena rahoittajana. Oman näkemykseni mukaan päällimmäisinä syinä kehittämisavustuksen suosion laskuun ovat olleet kautta linjan pienentyneet rahoitusbudjetit, jotka ovat pakottaneet Ely-keskuksia kiristämään rahoitusehtojaan ja -linjauksiaan. Vaikka…