Rahoitus keksinnöille – onko sitä vielä tarjolla?

Rahoitus keksinnöille – onko sitä vielä tarjolla?

Suomen Keksintösäätiö tukee yksityishenkilöiden sekä aloittelevien yritysten keksintöjen kehittämistä ja pyrkii näin saamaan keksinnöistä elinvoimaista liiketoimintaa. Keksintösäätiön työn tukena toimi aikanaan Tuoteväylä-palvelu, jonka kautta säätiö pystyi tukemaan keksijöitä rahoituksella. Vuosibudjetti oli noin 4 miljoonan euron luokkaa.Vuonna 2014 säätiön toiminta koki kovan iskun, kun Tuoteväylä-palvelu…

Innovaatiorahoitus ja Tekesin palvelut kulkevat käsikädessä

Innovaatiorahoitus ja Tekesin palvelut kulkevat käsikädessä

Innovaatiorahoituksesta puhuttaessa viitataan usein Innovaatiorahoituskeskus Tekesin tarjoamiin rahoituspalveluihin. Vaikka Tekes onkin tällä hetkellä merkittävin innovaatiotoimintaan keskittynyt kotimainen rahoittaja, on hyvä muistaa, että rahoitusta voi projektista riippuen löytyä myös Ely-keskuksista, Finnpartnershipiltä tai Nopefilta. Ja jos uskallusta ja rahkeita riittää, niin myös EU:n ohjelmista…

Finnpartnership tukee kehitysmaihin suuntautuvia yhteistyöhankkeita

Finnpartnership tukee kehitysmaihin suuntautuvia yhteistyöhankkeita

Suomessa Tekes ja Ely-keskus myöntävät huomattavia summia yritysten kehittämiseen sekä kansainvälistymisen tukemiseen. Näiden lisäksi kotimaasta löytyy vielä kolmaskin kansainvälisen toiminnan edistäjä: Finnpartership. Finnpartnershipilla on oma kansainvälistymistuki, joka eroaa Tekesin ja Ely-keskuksen tukiohjelmista siinä, että tämä instrumentti on suunnattu vain ja…

Tekes projektisuunnitelman teossa kannattaa hyödyntää valmiita mallipohjia

Tekes projektisuunnitelman teossa kannattaa hyödyntää valmiita mallipohjia

Käytännössä jokainen Tekesin avustuksia hakeva yritys joutuu tekemään projektisuunnitelman rahoitushakemuksensa yhteyteen. Erillisellä projektisuunnitelmalla testataan ja arvioidaan hakevan yrityksen projektinhallintaosaamista. Keskeisinä osina projektisuunnitelmaa yrityksen tulee asettaa ja arvioida projektin työmääriä, aikatauluja ja tavoitteita sekä pyrkiä tunnistamaan hankeen riskejä ja odotettavia kustannuksia.Tekes hankkeissa…

Eureka Turbo – rahoitusta rajat ylittäville innovaatiohankkeille

Eureka Turbo – rahoitusta rajat ylittäville innovaatiohankkeille

Eureka Turbo on pilottivaiheen rahoitusinstrumentti, johon Suomesta haetaan erityisesti pk-yrityksiä, joilla on kiinnostusta toimia osana rajat ylittävää yhteistyöhanketta. Toimialarajauksia hankkeille ei ole. Käytännössä riittää että  kehitettävä tuote, palvelu, tai prosessi on innovatiivinen ja, että kehitystyöhön liittyy teknologista riskinottoa – näin varmistetaan, ettei…

Team Finland Explorer -rahoitus soveltuu kansainvälisten markkinoiden tarkasteluun

Team Finland Explorer -rahoitus soveltuu kansainvälisten markkinoiden tarkasteluun

Edellisen kerran Tekes muokkasi rahoituspalveluidensa sisältöjä vuoden vaihteen jälkeen ja tämän myllerryksen tuoksinnassa Team Finland Explorer rahoitus teki paluun Tekesin palvelutarjontaan. Paluun seurauksena innovaatiosetelistä karsittiin mahdollisuus hyödyntää sitä markkinaselvitysten teettämiseen. Explorer -rahoituksen toivotaankin siis nyt nappavaan niin sanotusti “markkinatutkimusten palvelusetelin” roolin. Mihin…

ELY kehittämisavustus – Avustussummat ja läpimenoprosentit (vuosi 2015)

ELY kehittämisavustus – Avustussummat ja läpimenoprosentit (vuosi 2015)

Ely-keskuksien kehittämisavustuksen suosio on 2010-luvulla kokenut hieman inflaatiota, kun taas Tekes on onnistunut luomaan itselleen imagoa yritysten kehityshankkeiden ensisijaisena rahoittajana. Oman näkemykseni mukaan päällimmäisinä syinä kehittämisavustuksen suosion laskuun ovat olleet kautta linjan pienentyneet rahoitusbudjetit, jotka ovat pakottaneet Ely-keskuksia kiristämään rahoitusehtojaan ja -linjauksiaan. Vaikka…

Tekes avustukset kokevat muutoksia alkuvuonna 2017

Tekes avustukset kokevat muutoksia alkuvuonna 2017

Vuodenvaihteessa Tekes päivittelee taas palvelusapluunaansa, samalla vahvistaen rooliaan Suomen suurimpana yritystukien jakajana. Mukaan hyppää kokonaan uusia rahoituspalveluita, osa saa sisältöönsä täsmennyksiä ja on päivityslistalle mahtunut mukaan ilmoitus myös päättyvästä rahoitusmuodosta. Tekes avustukset lisääntyvät – AV-ala saa tuotantokannustimen Elokuvantekijät huomio! Tekesin…

Median innovaatiotuki kenelle se soveltuu?

Median innovaatiotuki kenelle se soveltuu?

Median innovaatiotuki on ollut haettavissa jo parin vuoden ajan Tekesin muiden yritystukien ohella. Tämän media-alan yrityksille suunnatun innovaatiotuen tarkoituksena on varmistaa, että media-ala pysyy mukana meneillään olevassa vauhdikkaassa digitalisaation tuomassa muutoksessa. Kokonaisuudessaan media-alaa tuetaan vuosien 2015-2018 aikana 30 miljoonalla eurolla, joka on ihan merkittävä…