Eureka Turbo rahoittaa rajat ylittäviä innovaatiohankkeita
Eureka on eri maiden julkisten rahoittajien yhdistys, joka edistää markkinalähtöisten yhteishankeiden toteuttamista.

Eureka Turbo on pilottivaiheen rahoitusinstrumentti, johon Suomesta haetaan erityisesti pk-yrityksiä, joilla on kiinnostusta toimia osana rajat ylittävää yhteistyöhanketta. Toimialarajauksia hankkeille ei ole. Käytännössä riittää että  kehitettävä tuote, palvelu, tai prosessi on innovatiivinen ja, että kehitystyöhön liittyy teknologista riskinottoa – näin varmistetaan, ettei rahoitus mene tavanomaisen toiminnan pyörittämiseen tai olemassa olevien ratkaisujen inkrementaaliseen viilamiseen.

Rahoitettaviin innovaatiohankkeisiin vaaditaan vähintään kaksi osallistujaa kahdesta pilottiin osallistuvasta maasta, joihin tällä hetkellä lukeutuvat: Espanja, Itävalta, Ranska, Tanska sekä Suomi.

Eureka Turbo rahoitus voi kattaa jopa 60% hankkeen kustannuksista

Tyypillisesti projektin odotetaan sisältävän 2-3 maata ja 4-6 osallistuvaa yritystä ja/tai tutkimuslaitosta. Tämän kokoluokan konsortioissa projekti koon on laskettu asettuvan 2-5 miljoonan euron välille ja projektin pituus 36 kuukautta.

Suomalaiselle osallistujalle rahoitus myönnetään kotimaisten rahoitusinstrumenttien kautta, eli käytännössä Tekesin palveluiden ja rahoituskriteerien puitteissa. On hyvä huomata, että kansainvälisissä kehityshankkeissa yritykselle voidaan myöntää korotettu tukiprosentti, joka Eureka hankkeissa voi olla avustuksien parissa jopa 60%. Tämän lisäksi rahoitukselle ei ole haluttu asettaa varsinaista ylärajaa. Suomen oma rahoitusohje on ladattavissa Eurekan nettisivuilta kohdasta “Funding Rules”.

Rahoituksen hakeminen tapahtuu kahdella hakemuksella

Turbo on pilottivaiheessa, joten myös hakuaika koitetaan pitää tiiviinä. Tämän hetken tiedon mukaan hakemuksia voi lähettää aikavälillä 17.1.2017 – 17.3.2017, jonka jälkeen seuraa hankkeiden arviointijakso ja päätöksistä ilmoittaminen. Kyseessä on “nopea” arviointiprosessi, sillä tarkoituksena on saada rahoitussopparit kuntoon puolen vuoden sisään hakemuksen lähettämisestä.

Hakijalta vaaditaan tavallista enemmän valmistelua, sillä kumppanien keräämisen lisäksi hakemuksia pitää käytännössä laatia kaksi:

1. Eureka Turbon hakuun syötetään yhteinen englanninkielinen hakemus
2. Ja tämän lisäksi Tekesille tehdään perinteinen rahoitushakemus projektisuunnitelmineen

Vaikka työmäärä voi äkkiseltä kuulostaa isolta, avaavat Eureka hankkeet usein tehokkaasti väyliä kansainväliseen yhteistyöhön, joka edelleen jouduttaa kansainvälisille markkinoille siirtymistä. Osallistumista kannattaa ajatella ennemmin sijoituksena tulevaisuuteen, kuin vain resurssisyöppönä – tämän lisäksi saatavilla oleva rahoitus toimii oivana kannustimena.

 

Eureka Turbo – rahoitusta rajat ylittäville innovaatiohankkeille
Tagged on:

Leave a Reply