Yritystukia ei leikattu
Yritystukia ei leikattu hallituksen puoliväliriihessä

Uutisia yritystukien maailmasta: Hallitus ilmoitti ettei se leikkaa nykyisistä yritystuista.

Yleisesti ottaen eritystarkastelun kohteena olivat suorat yritystuet, joista oli tarkoitus siirtää osa uusituviin yritystukiin. Ero näiden kahden tukityypin välillä on seuraava:

-Suoriin yritystukiin lukeutuu useita verotukia, mm. energia- ja tuulivoimatuki, jotka tukevat olemassa olevaa toimintaa

-Kun taas uusituvia tukia ovat esimerkiksi Tekesin tutkimus- ja kehitystuki, jonka avulla mahdollistetaan innovaatioita ja yritysten riskinottoa toimintansa uudistamisessa/kasvattamisessa

Siirtoja ei kuitenkaan näillä näkymin ole edessä. Petteri Orpon kommentti oli, että jokaisella yritystuella on omat puolustajansa ja tämän lisäksi kilpailukykysopimuksessa on sovittu tiettyjen tukien säilyttämisestä tietyllä tasolla.

Myös kansalaisten usko nousukauden kynnyksellä olemisesta, on voinut myötä vaikuttaa päätökseen. Positiivista ilmapiiriä ei siis haluta riskeerata nappaamalla yritystukia pois, sillä leikkaukset nähdään riskinä, mikä voisi johtaa tiettyjen alojen toimijoiden siirtymiseen muualle.

Yritystukia ei leikattu hallituksen puoliväliriihessä