Liikekumppanuustuella rahoitusta hankkeisiin kehitysmaissa

Käsittelimme aikaisemmassa kirjoituksessa Finnpartnershipin liikekumppanuustukea. Suomalaiset yritykset voivat hakea tätä rahoitusta tukemaan pitkäaikaista liiketoimintaa kehitysmaissa. Hyväksyttäviä projekteja ovat muun muassa:

Liikekumppanuustuki sopii yritykselle, joka hakee kasvua kehittyviltä markkinoilta
  • pilotti- tai demonstraatiohankkeet
  • alihankinta-, huolto-, franchise- tai lisensointisopimukset
  • tytär- tai yhteisyrityksen perustaminen kehitysmaahan
  • kehitysmaatuonti

Koska liikekumppanuustuen kriteerinä on pitkäaikainen kaupallinen yhteistyö, tukea ei voi saada, mikäli yrityksen tavoitteena on pelkästään vientitoiminta tai jakelijoiden etsintä kehitysmaassa. Hankkeiden on oltava linjassa Suomen kehityspolitiikan tavoitteiden kanssa ja luotava positiivisia kehitysvaikutuksia kohdemaassa.

Ennen hakemista on myös hyvä pitää mielessä, että Finnpartnershipin myöntämä rahoitus on lähtökohtaisesti de minimis-tukea. Tukiprosentit vaihtelevat kohdemaan ja hakevan yrityksen koon mukaan. Liikekumppanuustuki maksetaan jälkikäteen, hyväksyttyjen ja toteutuneiden kustannusten perusteella.

Pilottivaiheen rahoitusta supistetaan vuodesta 2019 eteenpäin

Liikekumppanuustukea voidaan hakea lukuisiin eri hankevaiheisiin. Nyt muutoksen kohteena on ns. pilottivaiheen tuki, jonka laite- ja rahtikustannukset poistuvat hyväksyttävien kustannuksien joukosta. Tästä huolimatta pilotoinnin suunnittelusta aiheutuvat kustannukset pysyvät Finnpartnershipin tuen piirissä. Pilotoinnin laite- ja rahtikustannuksiin voi nyt hakea tukea Business Finlandin BEAM-ohjelmasta.

Haetko kasvua kehittyviltä markkinoilta?

Kerro meille hieman yrityksestäsi, niin me kerromme, miten voit hyödyntää yritystukia

Finnpartnershipin liikekumppanuustuki muuttuu alkuvuodesta
Tagged on: