Business Finlandin Kiito rahoitus poistuu syyskuun 2018 lopulla. Sama rahoituspalvelu jatkaa tulevaisuudessa osana Tempo-rahoituspalvelua, kuitenkin pienin muutoksin. Tukien hakemista suunnittelevan yrityksen on hyvä pysyä kärryillä muutoksesta, sillä Kiito ja Tempo ovat yleensä ensimmäiset tukimuodot, joihin Business Finlandin rahoitusta haetaan.

Rahoitusinstrumentit: Kiito ja Tempo

business finland kiito rahoitus

Kiito rahoitus on perinteisesti suunnattu kansainvälistyville, vähintään viisi vuotta vanhoille pk- ja midcap-yrityksille. Rahoitusta myönnetään avustuksena, enintään 50 000 EUR kattaen 50% projektin kuluista. Kiito-projektien avulla yritykset ovat voineet muun muassa suorittaa markkina-analyysejä, validoida tuotteittensa markkinapotentiaalin sekä kehittää kansainvälisiä liiketoimintamalleja ja kasvustrategioita.

Tempo-rahoitus taas on kohdennettu aikaisemmin pelkästään alle viisivuotiaille startupeille, joiden tuotteilla on vientipotentiaalia. Rahoituksen enimmäismäärä on niin ikään 50 000 €, mutta kattaen 75% hankkeiden hyväksyttävistä kustannuksista. Tuettavat hankkeet sisältävät pitkälti samoja elementtejä kuin Kiito-hakemuksissa, ja esimerkiksi demo- ja prototyyppituotteiden kehittäminen on mahdollista Tempo-rahoituksen puitteissa.

Mikä sitten muuttuu jatkossa?

1. Palvelut samalta luukulta - Lyhykäisyydessään Business Finland yksinkertaistaa tukimuotojaan yhdistämällä kaksi instrumenttia saman nimekkeen alle. Sama instrumentti palvelee tulevaisuudessa niin startup-, pk- kuin midcap-yrityksiä, joiden innovatiivisilla tuotteilla on vientipotentiaalia.

2. Raportointi kevenee - Hankkeiden raportointi helpottuu, sillä alustavasti vaatimus kustannustilityksien tekemisestä poistuu.

3. Rahoitusprosentti nousee - Uudessa Tempo-rahoituksessa Business Finlandin osuus rahoituksesta nousee 75 prosenttiin, kun Kiito-rahoituksessa luku oli 50%. Myönnetyn rahoituksen määrä säilyy kuitenkin vakiona, ollen enimmillään 50 000 €.

 

 

Oletko jo hakenut Business Finlandin rahoitusta?

Kerro meille hieman yrityksestäsi, niin me kerromme miten pääset alkuun

 

Kiito rahoitus poistuu 30.9.2018 – siirtyy osaksi Tempoa!
Tagged on: