Yritystukia on laajasti saatavilla IPR suojausta vartenAineettoman pääoman suojaus on tärkeä osa liiketoimintaa, sillä sen avulla voit varmistaa etteivät ulkopuoliset pysty kopioimaan yrityksesi tuotetta tai palvelua. IPR-oikeudet (Intellectual Property Rights) käsittävät omistusoikeudet aineettomaan pääomaan esimerkiksi patenttien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien muodossa. Vähemmän tunnettua lienee kuitenkin se, että yritykset voivat hyödyntää monia eri tukimuotoja ostaessaan selvityksiä ja asiantuntijapalveluita IPR-asioihin liittyen.

Mikäli IPR-asiat tuntuvat vielä vierailta, on hyvä tutustua perusteisiin vaikkapa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ilmaisen neuvonnan avulla. Nyrkkisääntönä onkin, että oman aineettoman pääoman suojaamista kannattaa alkaa suunnitella jo hyvissä ajoin ennen markkinoille lähtöä riskien minimoimiseksi.

Papula-Nevinpat on yksi Suomen suurimmista tavaramerkki-, malli- ja patenttitoimistoista.Ja mikäli kaipaat  edistyneempää tukea IPR-asioihin pelkän neuvonnan sijaan, niin tässä vaiheessa on jo hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen. Yhteistyökumppanimme Papula-Nevinpat on yksi Suomen suurimmista tavaramerkki-, malli- ja patenttitoimistoista, jonka asiakaskuntaan mahtuvat yritykset aina startupeista globaaleihin Fortune 500 -yrityksiin sekä Suomessa että ulkomailla. Erityisesti start-uppien kannattaa tutustua Papula-Nevinpatin julkaisemaan IPR-pikaoppaaseen.

Innovaatioseteli ja Explorer sopivat esiselvityksiin

Jos ja kun yrityksellä ilmenee tarvetta ostaa ulkopuolista asiantuntemusta, ensi vaiheessa hyviä instrumentteja ovat Business Finlandin innovaatioseteli ja Explorer-rahoituspalvelu.

• Innovaatioseteli on suuruudeltaan 5 000€ +alv, ja sen avulla yritys voi ostaa innovaatiotoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluita, mukaan lukien juridisia palveluita. Reunaehtona on kuitenkin, että hankkeessa selvitetään innovaation, ei siis olemassa olevan palvelun tai tuotteen, IPR-suojausta.

• Explorer-rahoitus sen sijaan on suuruudeltaan 5 000€ - 10 000€ (50% projektin kokonaiskustannuksista). Se on suunnattu yrityksille, jotka tarvitsevat uutta tietoa kansainvälistymisen tueksi. IPR:n suhteen Explorer on sopiva instrumentti etenkin laki- ja standardivaatimusten selvittämiseen sekä kansainväliseen tuotesuojaukseen liittyviin selvityksiin. Tätä rahaa on mahdollista käyttää myös olemassa oleville tuotteille, mutta suoraan suojauksen hakemisesta aiheutuvat kustannukset eivät ole hyväksyttäviä.

IPR suojaus kuntoon osana suurempia hankkeita

IPR-asioida voi myös tarkastella osana suurempia projektikokonaisuuksia, jolloin instrumentteja ovat Tempo, Into sekä T&K-rahoitus.

Monilla Business Finlandin instrumenteilla voi rahoittaa IPR suojausta

• Tempo-rahoitus on 50 000 euron suuruinen avustus (75% projektin kokonaissummasta), ja sitä voivat hakea niin kansainvälistyvät startupit kuin pk- ja midcap-yritykset. IPR-oikeuksiin ja patentteihin liittyvät selvitykset ovat Tempossa hyväksyttäviä kustannuksia.

• Into-rahoitus taas on ikään kuin Innovaatiosetelin laajempi versio. Rahoitus on avustusta eikä sille ole tiettyä ylärajaa, joskin sitä myönnetään 50% projektin kustannuksista. Asiantuntijoiden palveluita voi ostaa maksimissaan 200 000 eurolla. Into on optimaalinen instrumentti IPR-suojausta varten, koska sen avulla voidaan esimerkiksi laatia IPR-strategiaa ja selvittää lisensoinnin vaatimuksia. Tämän lisäksi Into mahdollistaa IPR-oikeuksien hankkimisen, voimaansaattamisen ja laajentamisen, esimerkiksi patenttien ja lisenssien muodossa.

• T&K-rahoitusta myönnetään kansainvälistyville yrityksille, jotka suorittavat tuotekehitystä ja pilotointia. Rahoitusta voi saada edullisen lainan muodossa (50-70% kustannuksista) tai avustuksena uutta tietoa luovassa kehitystyössä (max. 50% kustannuksista). Projektin sisällöstä riippuen myös IPR-selvityksiä voidaan sisällyttää kustannuksiin, kunhan ne palvelevat yrityksen kansainvälistymistä.

Maakunnissa hyviä kontaktipisteitä ovat tietysti myös ELY-keskukset. Yrityksille myönnettävällä kehittämisavustuksella voidaan rahoittaa myös investointeja aineettomaan pääomaan. Vaatimuksena on, että yritys luo joko uutta liiketoimintaa tai kehittää jo olemassa olevia toimintojaan. Perustellussa hankkeessa tukea voi saada esimerkiksi tekniikan siirtoon liittyvien patenttioikeuksien, käyttölupien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankintaa varten.

Haluatko pienentää IPR-suojauksen kustannuksia?

Kerro meille hieman yrityksestäsi, niin me kerromme, miten saat yritystuet hyötykäyttöön

 

Yritystuet IPR-suojaukseen ja selvityksiin
Tagged on: