Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoja jakaa ELY-keskuksen ja maakuntien liittojen ohella myös Tekes. Tekesin myöntämä EAKR rahoitus keskittyy maakunnissa toimivien yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyön edistämiseen, minkä halutaan kehittävän kotimaisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatioresursseja tulevan kilpailukyvyn perustaksi. Tavoitteena toiminnalla on saada aikaiseksi ns. vahvistettu innovaatiojärjestelmä, jossa yhteen hiileen puhaltava yhteistyöverkosto levittää osaamista, tutkimustuloksia sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tekesin EAKR rahoittaa kahdentyyppisiä hankkeita

Tekesin EAKR
Tekesin EAKR ohjelma jakaa EU-rahoitusta mm. tutkimushankkeille

1. Yritysvetoinen yhteistyöhanke, joissa kohdennus on yritysten ja tutkimuslaitosten innovaatioiden yhteishankkeisiin, jotka pohjautuvat alueen yritysten tunnistettuihin tarpeisiin. Vaikka hankkeiden toivotaan tukevan maakunnan valittuja painopistealoja, ei haku rajoitu pelkästään niihin. Tutkimushankkeissa tukiprosentti on 90% (EU-rahoitusta, eli alueellista EAKR-rahoitusta), kun taas rinnakkaisissa yrityshankkeissa pk-yritysten tukitasot vaihtelevat 50-70% (kansallista rahoitusta).

2. Tutkimushankkeet, jossa sisältönä ovat tutkimuslaitoksien omat, vahvat tutkimusalat sekä maakunnan valitut painopistealat. Kriteerinä on, että hankkeet kohdistetaan tunnistettuihin, liiketoimintaa lähellä oleviin tutkimusongelmiin, ja että tutkimus on myös hyödynnettävissä alueen yrityksissä (tutkimustiedon hyödyntäjien tulee osallistua hankkeen rahoitukseen vähintään 10 % osuudella). Tutkimuslaitosten rahoituksen tukitaso on 60%.

Minulla on hankeidea, miten pääsen alkuun?

Hankerahoituksen hakeminen ei ole sieltä helpoimmasta päästä, sillä kotiläksyinä saa tutustua ensinnäkin rakennerahasto-ohjelman tavoitteisiin sekä alueellisiin kehitysstrategioihin sekä niiden toimintalinjauksiin, toimialapainotuksiin ja -rajoituksiin. Usein homma kannattaa potkaista käyntiin ottamalla yhteyttä hanketiimin viranomaisedustajaan, jotta saa edes pientä osviittaa oman hankkeen soveltumisesta rahoitettavaksi.

Kun alustava hankeidea on sillä tasolla, että hakeminen kannattaa, niin Tekesin EAKR:ssä hakeminen etenee seuraavasti:

1. Yritysvetoiset yhteishankkeet ovat jatkuvassa haussa ja hakeminen on suositeltavaa aloittaa ottamalla yhteyttä hankekuulutuksesta vastaavaan mahdollisimman aikasessa vaiheessa. Keskustelun avauksella saa idea-aihiolleen sparrausta jo hyvissä ajoin. Jos idea saa vastakaikua voi varsinaisen hakemuksen täyttää Tekesin sähköisessä asiointipalvelussa.

2. Tutkimushankkeiden hakemisella on jo vuoden 2017 osalta kova kiire, sillä prosessin starttaava kahden sivun aiesuunnitelma ja sen esittely tulee hoitaa 4.9.2017 erikseen varattavassa esiarvioinnissa. Jos esittelyn pohjalta saa vihreää valoa on seuraava deadline 22.9.2017, jolloin kaksivaiheisen hakemuksen finaaliversio pitää olla jätettynä Tekesin asiointiin.

Tutkimushakuja on vuosittain kolmisen kappaletta, joten jos tämän vuoden aikataulu osoittautuu liian tiukaksi, niin ensi vuoden helmi-maaliskuussa on todennäköisesti seuraava kierros.

 

 

Kiinnostaako EAKR -hankerahoitus? 

Excedea auttaa hankkeen määrittelyssä ja hakemusprosessissa 

 

 

Tekesin EAKR-rahoitus 2017