Tekesin innovaatioseteliä mainostetaan helppona yritystukena, jonka saa itselleen pienellä vaivalla. Mikäli yritys täyttää kriteerit, niin allekirjoitan tämän myös, sillä varsinaisen hakemuksen täyttäminen onnistuu suhteellisen pienellä vaivalla.

Mielestäni isoin työpanostus menee:

1. Oman innovaatiotoiminnan konkreettiseen määrittelyyn, eli esimerkiksi projektin tai sen työvaiheen valintaan. Tämä on usein ollut yllättävän haastavaa, sillä rajanveto innovaatiotoiminnan ja “tavanomaisen” kehittämisen välillä on häilyvä.

2. Sekä toteuttajan valintaan sekä projektin sisällöstä sopimiseen. Kokemuksen syvällä äänellä sopimuspuoli kannattaa laittaa oikeasti kuntoon jo ennen innovaatiostelin hyödyntämistä. Vaikka hyviä kokemuksia on huomattavasti enemmän kuin huonoja, niin liian usein korviin kantautuu tilanteita, joissa osapuolet eivät ole erikseen sopineet projektin sisällöstä ja tuloksista. Tämä edelleen hankaloittaa projektin toteutusta, odotukset eivät ole selkeät ja pahimmassa tapauksessa johtaa kärhämään osapuolten välillä, jolloin yhdessä nähty vaiva menee hukkaan.

Kun edellä mainitut on kunnossa, niin voi siirtyä Tekesin asiointiin täyttämään sähköistä innovaatiosetelihakemusta.

Innovaatiosetelihakemus löytyy Tekesin sähköisestä asioinnista

Tekesin nettisivulta löytyy pdf-esitys hakemuksen sisällöstä kuvineen kaikkineen, eli mikäli kaipaat visuaalista ohjeistusta kannattaa suunnata Tekesin ohjesivulle, jonka vasemmasta sivupalkista voi ladata “Innovaatiosetelin hakemus”-pdf:n.

Innovaatiosetelihakemus pitää siis sisällään seuraavat kysymykset, joihin yrityksen pitää vastata:

Yrityksen nykytila

• Listaa yrityksen omistajat ja omistusosuudet sekä henkilöomistajien mahdolliset roolit yrityksen operatiivisessa toiminnassa

• Kuvaa mahdolliset yritysrakenteet, esim. konserni- tai holdingyhtiörakenne

• Kuvaa lyhyesti yrityksen ydintiimi ja siihen kuuluvien henkilöiden taustat

• Kuvaa myös lyhyesti yrityksen käytössä olevat muut henkilöresurssit

Innovaatiosetelillä ostettava palvelu

• Kuvaa millaista palvelua aiot ostaa

• Mikä organisaatio on palveluntuottaja (huom. ei saa olla intressiyhteyttä) ja mitä palvelutottaja tulisi käytännössä tekemään

• Arvio myös miten innovaatioseteli tukisi yrityksesi kehittymistä

Eli kuten näkyy hakemuksen kysymykset ovat aika simppeleitä. Jälkimmäisessä tosin saa olla tarkkana, että määrittelee oman toiminnan oikeasti innovaatiotoiminnaksi eikä yrityksen tavanomaiseksi kehittämistoiminnaksi. Muista vielä ennen hakemista tsekkata, että yrityksesi täyttää hakujan kriteerit.

 

Innovaatiosetelihakemus – Katso mitä siihen kuuluu