Team Finland verkosto pyrkii edistämään kasvuohjelmillaan suomalaisten yritysten kansainvälistä kasvua sekä Suomen matkailualan kehittymistä. Moni yritys on saanut ensikosketuksensa Team Finlandin palveluihin Tekes rahoituksen kautta, sillä prosessin aloittava “Tunnustelu” -hakemus toimitetaan verkoston asiantuntijoille, jotka ohjaavat yrityksen usein soveltuvimman tukirahoituksen äärelle.

Merkittävin kehittämistoiminta keskittyy kuitenkin verkoston pyörittämiin kasvuohjelmiin, joihin on varattu 74 miljoonaa euroa vuosille 2014-2018. Huomattavasta budjetistaan huolimatta Team Finland -verkosto on lässähtänyt kasaan, sillä asiakasyritykset ovat kokeneet toiminnan sekavaksi ja tehottamaksi.

“Kipukohtina ovat olleet muun muassa epäselvä ja liian lavea Team Finland -palvelulupaus, sekava ja monitahoinen ohjausmalli sekä yrityspalvelujärjestelmän sirpaleinen rakenne. Lisäksi toimijoiden välinen yhteistyö ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla” Olli Rehnin antama arvio Team Finlandin ongelmakohdista syksyllä 2016

Talkoot toiminnan selkeyttämiseksi aloitettiin 2016, mutta tästä huolimatta Team Finland sai nyt purkutuomion. Lakkautettavan Team Finlandin tilalle rakennettaan Business Finland organisaatio, mikä ainakin alkuun vaikuttaa vain hiukan selkeämmältä kuin nykyinen verkostojärjestely.

“Uusi” Team Finland on viraston ja osakeyhtiön yhdistelmä

Business Finland organisaation virastoroolin täydentää Tekes ja osakeyhtiön Finpro. Tämän erikoisen järjestelyn taustalla on perustuslaki, joka kieltää Tekesin viranomaistehtävien suoran siirtämisen osakeyhtiölle. Kauppalehden artikkelin mukaan Tekesin noin 500 miljoonan vuosibudjetti, kuusisatainen henkilökunta ja neljänkymmenen toimipisteen kv-verkosto on tarkoitus siirtää kokonaisuudessaan osaksi Business Finlandia.

Business Finlandin toiminta on tarkoitus jakaa neljään päälinjaan:

1. Tekes muodostaa Innovation Finlandin

2. Export Finlandista, Invest Finlandista ja Visit Finlandista vastaa Finpro

Hieman jännittyneenä odottelen saadaanko tällä järjestelyllä toimintaa yhtään nykyistä selkeämmäksi. Hienoa kuitenkin, että uudistuksiin panostetaan, sillä totuushan on, että nykyinen Team Finland ei ole saavuttanut roolia jota sille visioitiin.

 

 

Team Finland sai hallitukselta kuolemantuomion