Isoja onnistumisia EU-rahoituksen parista. Vuoden 2017 aikana Excedea on auttanut Starcounter -yritystä Horizon 2020 hakemusprosessissa. Kovan työn tuloksena asiakkaalle myönnettiin 2,2 miljoonan euron rahoitus. Kollaboraatio Excedean kanssa on mahdollistanut asiakasta nopeuttamaan disruptiivista innovaatioprojektiaan sekä tehostamaan myyntiä ja markkinointia.

Excedea & Starcounter yhteistyö kantoi hedelmää – 2,2 M€ EU-rahoitusta