Business Finland Co-Innovation rahoitus
Tekesin sulautuminen osaksi Business Finlandia avaa uusia rahoitusohjelmia

Tekesin muutos Business Finlandiksi on aiheuttanut uudistumispaineita myös rahoitusohjelmille, syksyn mittaan muutoksista on tihkunut tietoa ja tässä olisi lyhyt infoisku julkisen tutkimusrahoituksen uutukaiseen. Business Finland Co-Innovation rahoitus sopii tutkimusorganisaatioiden ja yritysten R&D -hankkeille, joissa luodaan yhdessä uusia innovaatioita ja tietoa uuden liiketoiminnan tarpeisiin. Korkeimman prioriteetin saavat pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevat projektikokonaisuudet, vaikka varsinaista koko rajoitusta osallistuville yrityksille ei ole asetettu.

Co-innovation rahoituksella pyritään
-Kiihdyttämään tutkimuksen kautta syntyneiden innovaatioiden ja tiedon kaupallistamista
-Synnyttämään suomalaisia vientituotteita
-Vahvistaa yhteistyöverkostoja

Kenelle Business Finland Co-Innovation rahoitus on tarkoituettu?

Lyheysti ja ytimekkäästi tutkimusorganisaatiolle, yrityksille ja näiden yhteistyöprojekteille. Rahoitusta voidaan myöntää Co-Creation ohjelman läpikäyneille konsortioille tai itsenäisesti muodostetuille yhteistyöprojekteille. Yritysten on mahdollista osallistua mm. omalla r&d projektillaan tai toimimalla alihankkijana toisen yrityksen vetämässä projektissa.

Above all tavoitteena on koota erittäin kunnianhimoinen co-innovation hanke, jossa mukana

-voi olla useita tutkimusorganisaatioita

-ja pitää olla vähintään 3 yritystä, joista kahdella oma r&d projekti

No entäpä se kaikkein kiinnostavin...

Mitä osallistujalle lohkeaa rahoituksen muodossa?

Yleinen tukiprosentti tutkimushankkeen osalta on 60%, ja mikäli hankeessa on todella vankka kansainvälistymistä edistävä vaikutus voidaan tukiprosenttia nostaa aina 70% asti.

Yrityksille myönnettävä rahoitus noudattaa Tekesin ns. normaaleja rahoitusmuotoja, tukiprosentteja ja arviointikriteerejä, eli mistään maatamullistavasta uudesta rahoitusmuodosta ei tässä yhteydessä voida puhua. Yritysprojektit käyvät läpi  vastaavan arviointiprosessin kuin missä tahansa muukin rahoitusinstrumentti.

 

Kiinnostuitko tutkimushankkeiden rahoituksesta? 

Kerro ideastasi, niin me kerromme miten voi hyödyntää rahoitusinstrumentteja

 

Tekes Co-innovation rahoitus