Aamutuimaan sähköpostiin tipahti Tekesin tiedote, jossa muistuteltiin innovaatiosetelihaun jatkumisesta sekä infottiin setelin ehtoihin tehdyistä muutoksista.

Ja pitemmittä puheitta tässäpä vaikuttavimmat innovaatioseteli päivitykset:

1. Jatkossa Tekesin innovaatiosetelillä kehitettävällä tuotteella tai palvelulla on oltava kansainvälistä potentiaalia sekä suunnitelma tämän saavuttamiseen.

2. Vientimarkkinoiden kartoitukseen innovaatioseteliä ei enää voi käyttää, mutta korvaavaksi tuotteeksi tulee “Team Finland Explorer” -rahoitus.

3. Vaadittu luottoluokitus (Asiakastiedon Rating Alfa) hyppäsi A:sta -> A+:aan. Tällä on erityisesti vaikutusta vastaperustettujen yritysten tilanteeseen, sillä nyt he joutuvat nostamaan luottoluokitustaan ennen kuin seteliä voi hakea.

Ongelmatilanteita innovaatiosetelin maksatuksessa

innovaatioseteli päivitykset muistuttavat päätöksen hyväksymisestä
Rahoituspäätöksen hyväksyminen tahtoo unohtua. Osa syynä on se, että hyväksyminen ei onnistu sähköisellä allekirjoituksella vaan kuvan “Y-lomakkeella”

Tällä hetkellä setelissä on kaksi pientä ongelmaa, jotka liittyvät setelin maksatukseen ja aiheuttavat päänvaivaa lähinnä palveluntarjoajille.

Ensimmäinen liittyy rahoituspäätöksen hyväksymiseen. Setelin saaneet asiakkaat nimittäin unohtavat, tai eivät ymmärrä, toimittaa rahoituspäätöksen hyväksymisilmoituksen Tekesille. Mikäli hyväksymistä ei hoideta, johtaa tämä tilanteeseen ettei asiakkaalla ole oikeasti voimassa olevaa rahoituspäätöstä. Tämä voi johtaa tilanteisiin, joissa projekti aloitetaan vaikkei rahoitusta ole saatu.

Tämä hyväksymisprosessi vaatii pikapikaa parantamista sillä on hieman nurinkurista, että allekirjoituksen hoitaminen ei onnistu sähköisellä tunnistautumisella vaan erikseen allekirjoitettavalla ja skannattavalla ilmoituksella (kuvan Y-lomakkeen löytää täältä).

Toinen ongelma liittyy myös setelin saajiin. Eli Tekesillä on huomattu, että palveluntarjoajien laskut saapuvat maksatettaviksi ennen kuin asiakas on käynyt antamassa loppuraporttinsa suoritetusta palveusta. Joko setelin saaja ei ole tietoinen loppuraportin pakollisuudesta tai sitten se vain jää muiden asioiden hoitamisen jalkohin. Nämä tapaukset ovat ikäviä palveluntarjoajille, sillä toimitettua laskua ei voida maksaa, jos asiakas ei ole antanut omaa kuittaustaan palvelun suorittamisesta. Tässä on tosin palveluntarjoajilla paikka hieman aktvioitua ja avustaa setelin saaneita asiakkaitaan loppuraportin hoitamisessa.

Sopimusasiossa on siis parantamisen varaa

Keskeinen viesti ja ehdotus ongelmien ehkäisemiseen on, että palveluntarjoajien tulee muotoilla toimeksiantosopimus, jossa sovitaan projektin sisällön lisäksi ainakin seuraavat asiat:

1. Asiakas toimittaa hyväksymisilmoituksen (Y-lomake) Tekesille ennen työn aloittamista

2. Projektin toimituksen jälkeen asiakas sitoutuu viikon sisään toimittamaan loppuraportin Tekesille. (Ja vasta tämän jälkeen palveluntarjoaja lähettää laskunsa)

3. Mikäli asiakas ei suoriudu omista velvoitteistaan yhdessä asetetun määräajan puitteissa, palveluntarjoaja laskuttaa suoraan asiakasta

Tekes siis haluaa välttyä tilanteilta, joissa heidät sotketaan mukaan mahdollisiin reklamaatiotilanteisiin – kaikki erimielisyydet kun hoidetaan sopijaosapuolten, eli setelin saajan ja palveluntarjoajan, välillä.

 

Tekes julkaisi päivitykset innovaatioseteliin

Leave a Reply